Baza wiedzy o motywowaniu i nagradzaniu w biznesie

Image
Wartościowanie pracy – charakterystyka, cele, metody

Pracodawca

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach to złożone zagadnienie, w którym istotną rolę odgrywa usystematyzowany proces wartościowania stanowisk pracy. Przeprowadzenie wartościowania stanowi źródło wielu cennych danych, których odpowiednie przetworzenie przyczynia się do zoptymalizowania działania całej organizacji. Największa poprawa jest dostrzegalna w zakresie racjonalności decyzji podejmowanych w sprawach kadrowych i płacowych.

Wartościowanie pracy – kiedy warto zdecydować się na dokonanie takiego zróżnicowania? Jakimi kryteriami należy się wtedy kierować? Jak krok po kroku przebiega typowy proces wartościowania stanowisk? Z jakich metod trzeba korzystać, aby w pełni poznać potencjał tego rozwiązania? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Image
Jak premiować pracowników? Postaw na nowoczesny system premiowania!

Marketing i sprzedaż

Istnieje wiele metod wpływania na efektywność pracowników. Pracodawcy mogą korzystać zarówno z motywatorów płacowych (finansowych), jak i pozapłacowych (niematerialnych). Do tej pierwszej kategorii, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, zalicza się również podwyżki, nagrody pieniężne i premie.
Jakie zasady premiowania należy wprowadzić w organizacji, aby taki sposób motywowania rzeczywiście był skuteczny? Na co zwracać uwagę, jeśli chce się zbudować w firmie atrakcyjny system premiowy? Jak premiować pracowników, żeby w jak najszerszym zakresie zaspokoić ich potrzeby? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania.

Image
Premie dla pracowników – rodzaje i zasady przydzielania

Marketing i sprzedaż

Premie dla pracowników coraz częściej stają się standardem zarówno w mniejszych, jak i większych firmach. Czy przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię przyznawania premii? Czy można domagać się jej wypłacenia? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na temat systemów wynagradzania i premiowania. Przekonasz się, że premie dla pracowników to skuteczny sposób na motywowanie całych zespołów czy pojedynczych osób, co wymiernie przekłada się na realizację celów wizerunkowych.

Image
Sprzedaż premiowa – czym jest i jak ją poprawnie rozliczać?

Marketing i sprzedaż

Istnieje wiele narzędzi marketingowych, które pozwalają z sukcesem wzmacniać lojalność klientów, budować rozpoznawalność marki, wyróżniać się na tle konkurencji, czy szybko zwiększać sprzedaż i tym samym poprawiać swoją pozycję na rynku. Dobry przykład stanowi starannie zaplanowana i odpowiednio wdrożona sprzedaż premiowa, w której oferuje się pulę atrakcyjnych nagród. Co robić, żeby w praktyce przekonać się o skuteczności tego mechanizmu? Jak prawidłowo rozliczać sprzedaż premiową pod względem PIT? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje, o których musi pamiętać każdy organizator takiej akcji promocyjnej!

Image
Korekta odpisu na ZFŚS na koniec roku kalendarzowego – o czym należy pamiętać?

Pracodawca

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z myślą o szeroko rozumianej działalności socjalnej pracodawców, którą realizują oni na rzecz pracowników. Gromadzone w taki sposób środki pochodzą z corocznego odpisu podstawowego. Każdorazowo nalicza się go z uwzględnieniem przeciętnej liczby osób zatrudnionych w danej firmie. Na początku roku kalendarzowego związane z tym wyliczenia bazują na kalkulacjach, a więc szacowanych danych dotyczących planowanego zatrudnienia. Po upływie dwunastu miesięcy zyskuje się dostęp do statystyk opartych na rzeczywistych informacjach zawartych w uaktualnianych ewidencjach. Pojawiająca się różnica między tymi wartościami sprawia, że niezbędne okazuje się dokonanie korekty w odpisie ZFŚS. Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Image
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest z myślą o szeroko rozumianej działalności socjalnej pracodawców, którą realizują oni na rzecz pracowników.

Pracodawca

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ta związana z zaspokajaniem bytowych, socjalnych i kulturowych potrzeb pracowników. Pracodawcy, zarządzający mniejszymi, jak i większymi przedsiębiorstwami, powinni wypełniać ten obowiązek stosownie do możliwości, warunków oraz posiadanych środków. Działalność ta może przyjmować różną postać, jednak najczęściej spotykanym przejawem tego typu aktywności jest fundusz socjalny w firmie, z którego finansowane są świadczenia socjalne stanowiące duże wsparcie dla pracowników oraz ich rodzin.

Image
Bony dla pracowników ze środków obrotowych lub z ZFŚS – jakie wybrać?

Pracodawca

Pracodawcy mogą na wiele sposobów motywować, doceniać i nagradzać pracowników, czy też dbać o to, aby ich zadowolenie z realizacji obowiązków zawodowych ciągle utrzymywało się na wysokim poziomie. Pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz jej kulturę organizacyjną ma racjonalnie ukształtowana polityka benefitowa. Jednym z najpopularniejszych narzędzi, które wykorzystuje się w jej ramach, są bony dla pracowników. Już teraz sprawdź, z jakich źródeł mogą pochodzić środki finansowe przeznaczone na zakup takich atrakcyjnych dodatków do wynagrodzenia.

Image
NOWOŚĆ! Wirtualna karta Pluxee – najlepszy sposób na dofinansowanie posiłków pracownikom

Pracodawca

Przeprowadzone badania i analizy oraz prognozy ekspertów jasno pokazują, jak zmieniły się potrzeby i oczekiwania pracowników względem benefitów w ostatnich latach. Nowa rzeczywistość wpłynęła na pojawienie się nowych potrzeb, a także wymusiła zmiany w funkcjonowaniu wielu organizacji.

Image
Znaczenie motywacji pracowników

Pracodawca

Motywacja do pracy to kwestia, która była, jest i będzie rozpatrywana przez specjalistów od zarządzania ludźmi jeszcze przez długi czas. Zjawisko to nie powinno nikogo dziwić, ponieważ wskazana problematyka ma doniosłe znaczenie w kontekście funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw i wyróżnia się ponadczasowym charakterem.
W końcu na nic nie zda się zatrudnienie wykształconego, wysoko wykwalifikowanego pracownika o imponującym doświadczeniu zawodowym, jeśli z jakiegoś powodu poziom odczuwanej przez niego motywacji do pracy będzie znajdował się na bardzo niskim poziomie. Nie ma się co oszukiwać – satysfakcjonujące efekty uzyska się tylko dzięki połączeniu indywidualnych możliwości, zdolności oraz umiejętności pracowników, które zostaną wzmocnione motywacją wewnętrzną oraz zewnętrzną.

Image
Grywalizacja, czyli jak budować i nagradzać zaangażowanie sił sprzedaży

Marketing i sprzedaż

W niepewnych czasach, w których z każdej strony docierają do nas negatywne bodźce, zdecydowanie trudniej jest o wysoki poziom motywacji i zaangażowania w zespole sprzedaży. Niestety, demotywująco działają nie tylko negatywne doświadczenia, ale także często dużo gorsze niż przed pandemią wyniki sprzedaży. Jak przywrócić wiarę w powrót do czasów prosperity i jednocześnie wzmocnić motywację i zaangażowanie? Świetnym pomysłem może być dobrze zaprojektowany program motywacyjny, wykorzystujący mechanizm grywalizacyjny.

Image
Jak rozliczać karty podarunkowe dla pracowników?

Pracodawca

W dzisiejszych czasach większość firm szuka sprawdzonych sposobów, którymi mogliby wyróżnić się wśród konkurencji. Często dotyczy to benefitów, którymi obdarowują pracowników, aby docenić ich lojalność i wpłynąć na przyjazną atmosferę w firmie. Nie sposób nie zgodzić się z faktem, iż zdecydowaną większość sukcesów zawdzięczamy skrupulatnej pracy zespołu i profesjonalnie realizowanym zadaniom przez pracowników. By podziękować za włożony trud, podtrzymać zapał oraz wpłynąć na zwiększenie motywacji i zaangażowania, wielu przedsiębiorców decyduje się na podarunek dla pracownika.

Image
Karty i Kupony Podarunkowe z ZFŚS jako benefit dla pracownika i pracodawcy – czy warto?

Pracodawca

Karty i Kupony Podarunkowe są nowoczesnym rozwiązaniem, które coraz częściej wykorzystywane jest jako sprawdzony benefit dla pracownika. Będąc pracodawcą, chcemy zapewnić jak najlepsze warunki pracy, tym samym zatrzymując w naszej firmie wykwalifikowanych fachowców i zachowując dobre relacje. Gdy chcemy podziękować za trud włożony w ciężką pracę, zmotywować pracowników, wpłynąć na ich zaangażowanie czy wręczyć podarunek z okazji różnych okoliczności, szukamy trafionego prezentu, który spełni indywidualne potrzeby pracowników.
Jednak firma zawsze składa się z zespołu ludzi o różnych zainteresowaniach, preferencjach i innej grupie wiekowej. Dla osoby dobierającej prezent, czy dla działu HR, wybór benefitu staje się problematyczny i czasochłonny, jednak współczesne rozwiązania pomogą w szybki i prosty sposób znaleźć benefit, który będzie strzałem w dziesiątkę! Dowiedz się więcej w naszym artykule i doceń cały zespół.

Image
Jak mierzyć skuteczność programów lojalnościowych?

Marketing i sprzedaż

Programy lojalnościowe to najbardziej kompleksowe rozwiązanie w zakresie wspierania sprzedaży. Umożliwiają podnoszenie jej poziomu, pogłębianie relacji z klientami i partnerami oraz wzmacnianie pozycji i wizerunku firmy. Pomiar skuteczności działań lojalizujących pozwala określić stopień realizacji zakładanych celów i precyzyjnie zaplanować kolejne kroki. Przeczytaj, w jaki sposób można zbadać efektywność programów lojalnościowych.

Image
Jak zbudować skuteczny program lojalnościowy B2B?

Marketing i sprzedaż

Jeśli program lojalnościowy B2B ma przynieść pożądane rezultaty, musi zostać najpierw zaprojektowany w oparciu o precyzyjną charakterystykę grupy docelowej i jej potrzeby, a następnie ubrany w odpowiednią mechanikę i technologię. Proces jego budowy należy poprzedzić analizą siedmiu kluczowych obszarów, wśród których należy uwzględnić m.in. cele biznesowe firmy oraz potrzeby i oczekiwania przyszłych uczestników programu. Dzięki temu możliwe będzie przygotowanie i wdrożenie angażującego programu, który przyniesie wymierne korzyści zarówno organizatorowi, jak i jego uczestnikom.

Image
Nagrody jako klucz do sukcesu w akcjach wsparcia sprzedaży

Marketing i sprzedaż

Nie od dziś wiadomo, że nagrody są skutecznym motywatorem w niemal każdej dziedzinie życia. Jednak w biznesie odgrywają wręcz kluczową rolę. Z jednej strony mogą skutecznie motywować do działania wewnętrzne i zewnętrzne siły sprzedaży. Z drugiej w bezpośredni sposób aktywizować obecnych i przyszłych klientów, poprzez pozytywne doświadczenia, jakie podprogowo tworzy dobrze zaprojektowany katalog nagród. Stanowią one naturalną zachętę, odnoszącą się wprost do jednej z podstawowych potrzeb każdego człowieka, jaką jest dążenie do dobrostanu. Dobierając nagrody, warto jednak pamiętać, że powinny być one precyzyjnie dopasowane do grupy docelowej i zmieniających się potrzeb konsumentów.