Jak premiować pracowników? Postaw na nowoczesny system premiowania!

Jak premiować pracowników? Postaw na nowoczesny system premiowania!

15 Czerwiec 2022

Istnieje wiele metod wpływania na efektywność pracowników. Pracodawcy mogą korzystać zarówno z motywatorów płacowych (finansowych), jak i pozapłacowych (niematerialnych). Do tej pierwszej kategorii, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, zalicza się również podwyżki, nagrody pieniężne i premie.
Jakie zasady premiowania należy wprowadzić w organizacji, aby taki sposób motywowania rzeczywiście był skuteczny? Na co zwracać uwagę, jeśli chce się zbudować w firmie atrakcyjny system premiowy? Jak premiować pracowników, żeby w jak najszerszym zakresie zaspokoić ich potrzeby? Już teraz sprawdź odpowiedzi na te oraz inne pytania.

Motywowanie zespołu za pomocą premii – dlaczego warto?

Sytuację, w której pracownicy otrzymują bonusowe świadczenie pieniężne na przykład w postaci premii, coraz częściej można uznać za standard. To pożądana przez nich gratyfikacja, będąca wsparciem dla domowego budżetu. Jest co najmniej kilka powodów, dla których opłaca się wdrożyć w firmie kompleksowy system premiowy dla pracowników. Taki dodatek do wynagrodzenia pozwala wpływać na efektywność pracy, a także służy stymulowaniu występowania pozytywnych zachowań, pożądanych z punktu widzenia całej organizacji.

To świetnie rozwiązanie, jeśli chce się poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa. Godny pochwały system premiowania działa mobilizująco i zwiększa poziom zaangażowania wśród pracowników, którzy otrzymując premię, z większym entuzjazmem podchodzą do realizacji powierzonych im zadań, są chętni do samodoskonalenia się i przejmowania inicjatywy.

Aby jeszcze efektywniej wpłynąć na motywację pracowników, obok systemu premiowania warto wdrożyć system nagradzania, który będzie wykorzystywany wobec poszczególnych członków zespołu. Nagrody pieniężne będące wyróżnieniem uznaniowym, pozwolą szczególnie docenić pracowników, kiedy to premie coraz częściej uznawane są za standard.

Skuteczny system premiowania w firmie – jakie powinien mieć cechy?

Poprawnie skonstruowany, nowoczesny i przemyślany system premiowy dla pracowników daje duże możliwości firmie, w której działa – oczywiście wiążę się z koniecznością poniesienia kosztów, jednak stanowi przyszłościową inwestycję. Podstawowe cechy charakteryzujące dobry system premiowania, zapewniający bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa, to:

  • konkretnie sformułowane i niebudzące wątpliwości zasady przyznawania premii,
  • jasno wskazane warunki, jakie trzeba spełnić,
  • elastyczność – dostosowywanie się do zmian zachodzących w firmie i na rynku pracy,
  • prosty i przejrzysty regulamin premiowania,
  • transparentność,
  • dopasowanie do potrzeb zespołu,
  • optymalna wysokość przyznawanych premii (ani zbyt niskie, ani za wysokie),
  • sprawiedliwość,
  • dopracowana strona techniczna, czyli mechanizm naliczania premii,
  • spójność ze specyfiką konkretnej organizacji.

Premiowanie pracowników – o czym trzeba pamiętać? Podsumowanie

To, czy systemy wynagradzania i premiowania pracowników sprawdzają się w praktyce, można zweryfikować poprzez wszechstronną analizę ich podstawowych funkcji: motywacyjnej, buforowej, zarządczej, retencyjnej oraz komunikacyjnej. W idealnych warunkach system bonusowy opierający się na wypłacaniu premii bądź przyznawaniu nagród stanowi logiczne powiązanie pomiędzy wynikami uzyskiwanymi przez poszczególnych członków zespołu a ostateczną wysokością pensji, którą każda z tych osób otrzymuje za realizację swoich obowiązków zawodowych. Dzięki przyjęciu właściwej strategii nie tylko kadra pracownicza czuje się doceniona, ale również organizacja może szybciej osiągać najważniejsze cele biznesowe.