Sprzedaż premiowa – czym jest i jak ją poprawnie rozliczać?

Sprzedaż premiowa – czym jest i jak ją poprawnie rozliczać?

8 Czerwiec 2022

Istnieje wiele narzędzi marketingowych, które pozwalają z sukcesem wzmacniać lojalność klientów, budować rozpoznawalność marki, wyróżniać się na tle konkurencji, czy szybko zwiększać sprzedaż i tym samym poprawiać swoją pozycję na rynku. Dobry przykład stanowi starannie zaplanowana i odpowiednio wdrożona sprzedaż premiowa, w której oferuje się pulę atrakcyjnych nagród. Co robić, żeby w praktyce przekonać się o skuteczności tego mechanizmu? Jak prawidłowo rozliczać sprzedaż premiową pod względem PIT? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje, o których musi pamiętać każdy organizator takiej akcji promocyjnej!

Definicja sprzedaży premiowej – poznaj ją!

Czym jest sprzedaż premiowa? To ciesząca się rosnącą popularnością akcja promocyjna, w ramach której dochodzi do otrzymania przez konsumenta premii. Gwarantowane nagrody są przyznawane nieodpłatnie każdemu po spełnieniu warunków (ustalonych wcześniej w regulaminie), na przykład w wyniku nabycia towarów i usług – ich rodzaj, ilość lub wartość powinna być zawsze ściśle określona. Co ważne, otrzymywany gratis musi różnić się od produktu zakupionego w ramach głównej transakcji.

Stanowisko zajmowane przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że o sprzedaży premiowej można mówić, gdy dąży się do uatrakcyjnienia zakupu danych towarów. W zależności od specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, czy budżetu, którym się dysponuje, działania składające się na sprzedaż premiową, mogą mieć zarówno charakter krótkoterminowy, jak i długoterminowy.

Podatkowe rozliczenie sprzedaży premiowej w 2023 roku – co warto wiedzieć?

Rozważając kwestię opodatkowania nagród związanych ze sprzedażą premiową, należy zwrócić uwagę na zapisy zamieszczone w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdujące się tam zasady wskazują, że w wyniku otrzymania nagrody (pieniężnej lub rzeczowej) po stronie nabywcy powstaje przychód. W przypadku, gdy obdarowanym jest osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej, a jednorazowa wartość gratisu nie przekracza 2000 złotych, nie istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego – mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 68 wspomnianego wcześniej aktu normatywnego.

Jeśli ta kwota zostanie przekroczona, sprzedawca jest zobligowany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, którego równowartość to 10% wartości wygranej lub nagrody uzyskanej w ramach sprzedaży premiowej. A co z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą? Trzeba pamiętać, że nie obejmuje ich zwolnienie z opodatkowania uzyskanych w taki sposób przychodów. Warto również wiedzieć, że sprzedaż premiowa nie może być dokonywana na rzecz pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z organizatorem.

Sprzedaż premiowa jako skuteczne narzędzie promocji – podsumowanie

Jakie działania należy podjąć, aby sprzedaż premiowa rzeczywiście służyła pomyślnej realizacji ustalonych celów biznesowych? Punkt wyjścia stanowi wszechstronne przeanalizowanie wszystkich aspektów tego typu akcji prokonsumenckich – począwszy od przemyślanego doboru nagród (najwięcej radości sprawią te dające swobodę wykorzystania, czyli vouchery oraz karty i kupony podarunkowe), skończywszy na spełnieniu niezbędnych wymogów formalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Kluczową kwestią jest również zadbanie o kompleksową obsługę techniczną, czyli oryginalne wypromowanie sprzedaży premiowej za pomocą tych kanałów komunikacji, z których najczęściej korzysta grupa docelowa. Jeśli wszystkie te elementy będą spójne, zwiększy się zasięg wśród potencjalnych odbiorców, a przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.