Celem istnienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest udzielanie pomocy materialnej pracownikom, którzy w danym momencie potrzebują tego rodzaju wsparcia. Takie gromadzone na oddzielnym koncie bankowym środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia przez pracodawców szeroko rozumianej działalności socjalnej.

Informacja numer 1 – kto musi tworzyć ZFŚS?

Tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zawsze jest obligatoryjne. Taki obowiązek zachodzi, gdy w konkretnej firmie w przeliczeniu na pełne etaty zatrudnionych jest co najmniej 50 pracowników (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku).

Informacja numer 2 – na co można przeznaczyć środki z ZFŚS?

Przedsięwzięcia, które można sfinansować z ZFŚS to między innymi:

  • udzielanie pożyczek mieszkaniowych,
  • dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych,
  • prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej,
  • sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników w żłobkach lub przedszkolach.

Informacja numer 3 – skąd biorą się środki zasilające ZFŚS?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony z corocznego odpisu, który nalicza się w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Jego aktualna wysokość została ustalona w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej dla drugiego półrocza 2019 roku (4434,58 zł). Odpis obligatoryjny to 37,5% z podanej wcześniej kwoty, a więc w 2022 roku wynosi 1662,97 zł na jednego zatrudnionego. ZFŚS mogą również zasilać dodatkowe środki.

Informacja numer 4 – kiedy możliwe jest otrzymanie środków z ZFŚS?

Przyznawanie świadczeń finansowanych z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej oraz materialnej pracownika. To podstawowa zasada, którą należy się kierować i najważniejsze kryterium, jakie trzeba spełnić. Jednocześnie nie może dochodzić do tego, że w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawca wprowadzi jakieś dodatkowe wymogi odnoszące się chociażby do rodzaju umowy, stażu pracy, zajmowanego stanowiska, oceny jakości wykonywanych obowiązków, czy wymiaru etatu.

Informacja numer 5 – kto zarządza ZFŚS?

Środkami pieniężnymi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych administruje pracodawca – to on jest osobą decyzyjną. Na tej podstawie do jego obowiązków należy nie tylko samo rozdysponowanie zgromadzonych zasobów pieniężnych, ale także utworzenie tego funduszu, terminowe przekazywanie odpisów oraz zadbanie o wszelkie kwestie organizacyjne związane z jego wdrożeniem oraz obsługą.

Najważniejsze informacje na temat ZFŚS – podsumowanie

Potrzebujesz dodatkowych informacji o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych? Sięgnij do obowiązujących aktualnie przepisów! Aktem prawnym zawierającym najważniejsze regulacje związane z ich funkcjonowaniem jest Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zbiór zasad, zaleceń i warunków dotyczących korzystania z ZFŚS w praktyce można znaleźć również w regulaminach, a więc dokumentach wewnętrznie ustalanych przez poszczególne organizacje.

Tworząc Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (także wtedy, gdy nie ma takiego obowiązku) zyskuje się możliwość czerpania ze wszystkich atutów charakteryzujących to rozwiązanie – są one dostrzegalne zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Warto korzystać z tej opcji, aby gwarantować bezpieczeństwo finansowe członkom zespołu, budować dobrą atmosferę w miejscu pracy, wyróżniać się na tle konkurencji i przyciągać wartościowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.