Przedłużający się stan nerwowości i napięcia sprawia, że praca przestaje być satysfakcjonująca i staje się przykrą koniecznością. Pracodawca, któremu zależy na dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym członków swojego zespołu, powinien robić wszystko, aby w jak największym zakresie zminimalizować stres w firmie.

Stres w pracy

Stres w miejscu pracy pojawia się, kiedy mnogość docierających do pracownika bodźców sprawia, że w danym momencie nie jest on w stanie sprostać wymaganiom, które przekraczają jego możliwości. Jest to często pojawiające się zjawisko – stan napięcia i przytłoczenia sytuacją związaną z zajmowanym stanowiskiem jest problemem większości osób aktywnych zawodowo. W zależności od sytuacji oraz odporności konkretnego człowieka na działanie bodźców zewnętrznych stres może być niekiedy uznawany za coś pozytywnego i działającego mobilizująco, jednak najczęściej ma on działanie destrukcyjne.

Stres w pracy dotyka ludzi bez względu na to, jaki zawód wykonują. Problem ten najczęściej pojawia się u osób nadwrażliwych, pracowników z długim stażem zawodowym oraz tych, którzy dopiero co zostali przyjęci do pracy i pragną pokazać się z jak najlepszej strony.

Jednocześnie nie można zapominać, że stres zawodowy jest często pogłębiany przez zdarzenia, które mają miejsce w życiu osobistym pracowników. Rozwód, choroba członka rodziny czy śmierć kogoś bliskiego – to sytuacje, obok których mało kto przechodzi obojętnie. Odczuwane w związku z nimi emocje bezpośrednio przekładają się na zaangażowanie danej osoby w pracę.

Co nas stresuje w pracy?

Czynników stresogennych w miejscu pracy jest wiele. Geneza dyskomfortu odczuwanego przez pracowników najczęściej tkwi w:

 • niepewności zatrudnienia,
 • złej organizacji pracy,
 • mobbingu,
 • braku wsparcia ze strony przełożonych,
 • zbyt dużej odpowiedzialności,
 • ciężkich warunkach pracy,
 • sposobie zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zaburzonej równowadze między pracą a życiem prywatnym,
 • pracy poniżej swoich aspiracji i możliwości,
 • konfliktach pomiędzy współpracownikami,
 • presji czasu,
 • nadmiarze obowiązków,
 • wykonywaniu monotonnych czynności,
 • braku możliwości rozwoju.

Objawy stresu w pracy – poznaj je

Jest wiele symptomów świadczących o tym, że pracownik odczuwa stres w związku z pracą. Są one zauważalne zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Do tej pierwszej kategorii zalicza się: ciągłe zmęczenie, obniżoną odporność, bóle głowy, pleców i brzucha, napięcia mięśni, utratę apetytu, nadmierną potliwość, bezsenność, omdlenia, duszności oraz nerwicę. Z kolei objawy dotykające psychiki pracownika to przede wszystkim: nagłe zmiany nastrojów, utrata zapału do pracy, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, rozdrażnienie czy wypalenie zawodowe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że reakcja na stres to kwestia indywidualna i u każdego może przejawiać się w zupełnie inny sposób.

Jak sobie radzić ze stresem w pracy?

Stresu w pracy raczej nie da się całkowicie wyeliminować, jednak można go skuteczne ograniczać. Jest to gra warta świeczki, ponieważ skutki stresu związanego z pracą są odczuwane nie tylko przez poszczególnych członków zespołu, borykających się z tym problemem, ale również przez całą organizację.

Rolą odpowiedzialnego pracodawcy jest zatem podejmowanie różnorodnych działań prowadzących do zminimalizowania stresu wśród pracowników. Punkt wyjścia powinno stanowić wdrożenie niezbędnych zmian organizacyjnych oraz usprawnienie komunikacji. Warto również zainwestować w wartościowe szkolenia, podczas których zespołowi zostanie przekazana wiedza na temat stresu w pracy oraz metod radzenia sobie z tym problemem.

Bardzo ważne jest dbanie o wellbeing pracowników, a także zagwarantowanie im benefitów wspierających zdrowy tryb życia – dofinansowanie posiłków lub wręczenie przedpłaconej karty pozwalającej płacić za zajęcia sportowe i rekreacyjne. Dobrym pomysłem jest ponadto wygospodarowanie w siedzibie firmy specjalnej strefy do wypoczynku, w której pracownicy podczas przerwy mogą się odciąć od swoich obowiązków i zrelaksować się. Wybrane metody ograniczania stresu należy dostosować do potrzeb pracowników oraz możliwości danej organizacji. Trzeba również mieć na uwadze, że częstym czynnikiem wywołującym stres u kadry pracowniczej są konflikty pomiędzy członkami zespołu. Dlatego zarówno pracodawca, jak i poszczególni pracownicy, powinni im przeciwdziałać, a gdy już się pojawią – rozwiązywać sytuacje sporne, wykazywać się gotowością do kompromisów oraz w praktyce stosować się do zasad konstruktywnej komunikacji, prowadzącej do budowania wzajemnego porozumienia.

W zakresie redukcji stresu związanego z pracą wiele leży po stronie samych pracowników. Ważne jest, aby wprowadzali oni dostosowane do indywidualnych potrzeb zmiany w zakresie realizacji swoich obowiązków zawodowych. Kluczowe jest tutaj efektywniejsze planowanie, lepsze organizowanie pracy własnej i optymalne zarządzanie dostępnym czasem. Pozwoli to sprawować kontrolę nad swoją zawodową aktywnością. Niezwykle ważne jest również nabycie umiejętności resetowania się oraz wytyczania jasnych granic pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zredukowanie stresu jest możliwe, jeśli pracownik nauczy się, choć na chwilę zapominać o stresujących sytuacjach, które mają miejsce w pracy. Pomóc w tym może spędzanie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi albo znalezienie sobie nowego, angażującego hobby. Dostępnych możliwości jest wiele, a wszystko sprowadza się do wybrania najlepszej dla siebie metody walki ze stresem w pracy.

Zobacz także:

>>> Benefity w pracy – poznaj potrzeby pracownika

>>> Wypalenie zawodowe – czy wellbeing może pomóc?

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.