Ogół funkcjonujących w przedsiębiorstwie motywatorów oraz technik zwiększających zaangażowanie w pracę określa się mianem systemu motywacyjnego, który ma prowadzić do wzrostu indywidualnej i grupowej motywacji. Wzajemne powiązanie części składowych wskazanego mechanizmu pozwala osiągać lepsze rezultaty oraz umacniać pozycję firmy. Jak w długoterminowej perspektywie zadbać o poprawę efektywności zespołów? Czy istnieje szansa, że systemy motywacyjne w firmie okażą się szansą zarówno dla pracowników, jak i pracodawców? Przekonaj się!

Prawidłowo skonstruowany system motywacyjny – przykład i główne cechy charakterystyczne!

Zaprojektowanie oraz wprowadzenie w życie dobrego i nowoczesnego systemu motywacyjnego wymaga wiele pracy, niezbędne jest również poświęcenie czasu na wszechstronne przeanalizowanie kluczowych czynników. Taka strategia zostanie prawidłowo dobrana, jeśli będzie kompleksowa, oparta na sprawiedliwych i precyzyjnie określonych zasadach, łatwa w obsłudze oraz logicznie uporządkowana. Wszystko ma działać konsekwentnie i w przejrzysty sposób, wspierając i inicjując pożądane zachowania wśród całej kadry pracowniczej lub wybranych zespołów, np. sił sprzedaży.

Struktura sprawnie funkcjonujących systemów motywacyjnych musi być ponadto tożsama z kulturą organizacyjną danej firmy, jej misją i wizją, realizowaną polityką personalną, obraną strategią biznesową, branżą oraz specyfiką prowadzonej działalności. Obowiązkowo ten zestaw działań ma uwzględniać cele przedsiębiorstwa oraz wymagania rynku.

Kompleksowy system motywacyjny – przykład strategii odpowiadającej na rzeczywiste potrzeby zespołu

Na powodzenie systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie bezpośrednio przekłada się także różnorodność oraz atrakcyjność stosowanych w jego ramach narzędzi, które mogą być płacowe lub pozapłacowe. Ważne, aby bogate pakiety oferowanych motywatorów umożliwiały dopasowanie wdrażanych instrumentów do rzeczywistych potrzeb osób, względem których są one kierowane. Wysoką skutecznością może wykazać się zarówno gwarantowanie możliwości rozwoju zawodowego, dostrzeganie sukcesów i osiągnięć, a więc udzielanie publicznych pochwał, jak i wręczanie nagród w postaci uniwersalnych kart podarunkowy, bonów oraz e-voucherów. Należy więc z wyprzedzeniem dokonać analizy oczekiwań i preferencji zespołu.

Jak przygotować skuteczny system motywacyjny? Przykład działania pozwalającego osiągnąć sukces!

Na koniec warto podkreślić, że współczesne systemy motywacyjne powinny ewoluować wraz z organizacjami, w których są stosowane i dotrzymywać kroku zachodzącym w nich zmianom. W tym kontekście liczy się zdolność przewidywania, spryt, zwinność, elastyczne myślenie oraz gotowość do tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań, dopasowanych do przekształceń, jakim nieustannie podlega otaczająca nas rzeczywistość. Takie podejście niesie za sobą wiele korzyści – pozwala szybko dostrzec, że któryś z elementów układanki nie działa zgodnie z planem oraz staje się impulsem do naniesienia niezbędnych poprawek na obraną początkowo strategię.

Trzeba mieć świadomość, że skuteczne motywowanie i mobilizowanie pracowników do wytężonej pracy to prawdziwa sztuka. Każdy, kto w praktyce zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, musi posiąść tę umiejętność, żeby dla dobra całej organizacji maksymalnie wykorzystywać potencjał drzemiący w poszczególnych członkach zespołu.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.