Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów – ta myśl Alberta Einsteina doskonale obrazuje sytuację, w której znaleźli się pracodawcy i pracownicy. Po ponad roku wzlotów i upadków, szukania równowagi między covidowymi falami przyszedł czas, by wzmocnić motywację i wdrożyć rozwiązania, które dadzą lepsze rezultaty. Jak bowiem wynika z najnowszego raportu Sodexo, tylko połowa badanych pracowników fizycznych oraz nieco ponad połowa pracowników biurowych oceniła działania przeprowadzone przez pracodawców w związku z pandemią jako zupełnie lub raczej wystarczające.

 

Kilkanaście ostatnich miesięcy przyniosło liczne zmiany, jednak czy wiesz, jak w ostatecznym rozrachunku wpłynęły one na funkcjonowanie organizacji, nastawienie pracowników i ich sposób myślenia o swoim miejscu pracy? Pracodawcy często intuicyjnie oceniają, w jakiej kondycji jest zespół i jakie są jego potrzeby, bądź też ulegają pokusie uogólnień, tymczasem dzisiejszy HR – bazując na analityce – potrafi dostarczyć precyzyjnych danych i dokładnie zbadać preferencje pracowników.

Dwa różne światy

Wiele inspirujących wniosków dostarczają również cykliczne badania realizowane dla Sodexo – są niejako „papierkiem lakmusowym” tego, co się dzieje w tkance podskórnej organizacji. Właśnie ukazał się najnowszy raport „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych”*, który pozwala poznać i zrozumieć co, jest ważne dla tych, którzy wykonują pracę biurową, a co motywuje osoby pracujące fizycznie. Aż 51% badanych pracowników potwierdziło, że w związku z pandemią zmienił się sposób wykonywania pracy w firmie. Dziś organizacje znajdują się w innym miejscu niż wtedy, gdy wybuchła pandemia, ale to nie oznacza końca nowych sytuacji i wyzwań. O ile część rozwiązań dopasowanych do nowych realiów udało się wypracować przez ponad rok, tak obecnie należy sprostać następnym wymaganiom i zadbać o ulepszenie tego, co już jest.

Jeszcze bliżej potrzeb pracowników

Jakie są oczekiwania zatrudnionych, z czego są zadowoleni, a czego im brakuje? Przedstawiamy obszary, które mają szczególne znaczenie:

  • Polityka benefitowa

Pandemia bez wątpienia namieszała w koszyku świadczeń. Blisko co czwarty badany napotkał na jakikolwiek problem w korzystaniu z benefitu. Te firmy, które wprowadzały zmiany związane z finansowaniem benefitów, najczęściej decydowały się na likwidację części benefitów lub zmniejszenie ich wartości. 53% pracowników spośród tych, którzy negatywnie ocenili działania pracodawców w związku z funkcjonowaniem firmy w czasie pandemii, jako powód wskazało niedopasowanie benefitów do potrzeb. Warto więc przyglądnąć się aktualnym potrzebom pracowników i sprawdzić, np. w formie badania pulse check, jakie panują w zespole nastroje, co działa demotywująco, a jakie świadczenia stanowiłyby wartość dodaną. Poprzez transparentną komunikację i personalizację oferty można w realny sposób wpłynąć na poziom zadowolenia pracowników – inne bowiem są oczekiwania pracowników fizycznych, a inne pracowników biurowych.

  • Kultura organizacyjna i sposób wykonywania pracy

Co czwarty pracodawca wprowadził zmiany w kulturze organizacji firmy – w przypadku pracy biurowej najczęściej były to wideokonferencje, spotkania wirtualne (72%), a w firmach zatrudniających pracowników fizycznych najpopularniejszą zmianą była praca w systemie zmianowym (53%).  Narzędzia komunikacji online stanowią już stały element codzienności w wielu organizacjach, a w środowiskach pracy fizycznej udało się zaadaptować do nowych warunków z uwzględnieniem rygorystycznych zasad sanitarnych. W tym wszystkim warto jednak zadać sobie pytania o relacje w zespole oraz na linii przełożony-pracownicy – co robić, by je wzmocnić, a także na jakich filarach dalej budować kulturę organizacji?

  • Działania wspierające pracowników

Dziewięciu na dziesięciu badanych twierdzi, że ich pracodawca podjął jakiekolwiek działania wspierające w czasie trwania pandemii. Szczególnie jest to widoczne w dbałości o zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej (61%) oraz bezpiecznych warunków pracy w dotychczasowej lokalizacji (45%).

 

52% pracowników fizycznych i 59% pracowników umysłowych oceniło działania przeprowadzone przez pracodawców w związku z funkcjonowaniem firmy w czasie pandemii jako zupełnie lub raczej wystarczające. Na czym polegały niedociągnięcia? Kluczowym powodem było niedopasowania benefitów do potrzeb – taką odpowiedź wskazało odpowiednio 61% pracowników fizycznych oraz 49% pracowników umysłowych, którzy uważali, że działania pracodawców były niewystarczające. Brak oferty dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, niepokrycie kosztów pracy zdalnej lub zbyt niskie dofinansowanie również znalazły się wśród pracowniczych bolączek.

 

Według badanych pracowników zdrowie, zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz wypoczynek stanowią obszary, w których potrzebne jest największe wsparcie ze strony pracodawców. Jednym ze sposobów, by odpowiedzieć na te potrzeby, jest przemodelowanie oferty świadczeń pozapłacowych.

Poznaj trendy i rozbudź motywację wśród pracowników! Pobierz raport

 

* Badanie ilościowe „Potrzeby Pracowników 2021” zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie N=1004 pracowników firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wywiady internetowe) w czerwcu 2021 roku.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.