5 sposobów skutecznego motywowania pracowników

5 sposobów skutecznego motywowania pracowników

27 Sierpień 2019

Motywowanie pracowników do większego zaangażowania w wykonywaną pracę to wyzwanie, przed którym staje każdy pracodawca. Nie każdy jednak potrafi mu sprostać. Wielu przedsiębiorców wybiera mało skuteczne metody motywowania pracowników do pracy lub zupełnie z nich rezygnuje, zwalniając tych mało wydajnych i poszukując na ich miejsce nowych. Nie chcesz do nich należeć? Dowiedz się, jak uniknąć błędów w motywowaniu pracowników. Poznaj 5 sposobów skutecznego motywowania pracowników!

Zatrudnianie i wdrażanie w obowiązki nowego pracownika, którego kompetencji i posiadanych umiejętności nie można być pewnym, wiąże się z dużo większymi stratami (także finansowymi) niż zmotywowanie do osiągania lepszych wyników zatrudnionych dotychczas osób. Aby jednak motywacja miała sens i przynosiła pozytywne rezultaty, musi być systematyczna i przeprowadzona w sposób kompetentny, z użyciem odpowiednich metod i technik.

1. Zwracaj uwagę na sukcesy

Pokazywanie przez pracodawcę, że zauważa sukcesy osiągane przez pracowników jest bardzo ważnym elementem motywacji. Dla wszystkich zatrudnionych jest to jasny komunikat, że warto się starać, bo ich trud rzeczywiście zostaje doceniony. Jeżeli osiągane przez pracowników sukcesy zawodowe nie są zauważane przez przełożonych, po pewnym czasie motywacja do ich osiągania zaczyna spadać. W rezultacie pracownik wykonuje swoje obowiązki wyłącznie z konieczności i nie podejmuje żadnych działań nadprogramowych, co wiąże się z dużo niższą efektywnością pracy i tym samym – mniejszymi zyskami dla firmy. W ostateczności decyduje się na zmianę pracy, w której będą go doceniali.

2. Przekazuj na bieżąco feedback

Dla pracownika ważne jest także uznanie przez pracodawcę. Wyrażenie pozytywnej opinii dla jego zasług na forum w czasie spotkania z pozostałymi zatrudnionymi, powoduje wzrost jego poczucia wartości, a tym samym większej wiary we własne możliwości. Takie działanie stanowi również zachętę dla pracownika do podejmowania nowych wyzwań, szukania innowacyjnych rozwiązań i rozwijania własnych umiejętności. Co więcej, warto postawić na konstruktywny feedback. Jeśli pracownik zaczął osiągać niższe rezultaty, warto mu na to zwrócić uwagę i wypracować sposób na poprawę efektów pracy. W sytuacji, gdy zatrudniony przemyśli pozytywne i negatywne aspekty swoich działań, a następnie wdroży sugestie od pracodawcy, będzie to także dowód na to, że głębokie zaangażowanie w pracę rzeczywiście ma sens, przynosi realne korzyści i pomaga budować dobrą pozycję w firmie.

3.  Nagradzaj pracowników

Nagradzanie pracowników osiągających sukcesy powinno stać się dla każdego przedsiębiorcy podstawową metodą na poprawę efektywności ich pracy. Nagradzanie stanowi dopełnienie wcześniej wymienionych metod motywacji. Aby jednak wybrana nagroda należycie spełniała swoje motywacyjne zadanie, musi być dla pracownika atrakcyjna. W tym celu warto wybierać wyłącznie te rozwiązania, które rzeczywiście pomagają spełnić ten warunek. Ponieważ wybór nagrody odpowiedniej dla pracowników jest trudnym zadaniem, najlepiej korzystać z uniwersalnych narzędzi, tj. np. karta podarunkowa Pluxee Prezent (wcześniej karta podarunkowa Sodexo). Pozostawia ona osobie nagrodzonej pełną swobodę czasu i miejsca realizacji, a szeroka sieć punktów akceptacji pozwala na wybór nagrody najbardziej adekwatnej do indywidualnych potrzeb. W zależności np. od branży, sytuacji życiowej zatrudnionych czy innych wytycznych można wybrać personalizowane benefity.

4. Postaw na otwartą komunikację

Każdy pracodawca, któremu zależy na wysokiej efektywności pracy zatrudnianych przez niego osób, powinien znaleźć choć krótką chwilę na codzienną rozmowę z nimi. To bardzo ważne, aby dawać pracownikom poczucie indywidualnego traktowania. Krótka wymiana zdań dotyczących ogólnego samopoczucia, zadowolenia z pracy czy ewentualnych problemów związanych z wykonywaniem obowiązków przez pracownika, pozwala mu poczuć się ważnym dla swojego przełożonego. Dzięki temu nie tylko wzrasta jego motywacja do pracy, ale niezwykle cenna lojalność. Rozmowa pozwala poznać potrzeby i dostosować do nich metody i techniki motywacji w pracy.

5. Wyjdź naprzeciw potrzebom swoich pracowników

Dzięki dobremu poznaniu zatrudnionych, pracodawca ma szansę wyjść naprzeciw jego potrzebom i to nie tylko tym związanym z miejscem pracy, ale także dotyczącym życia prywatnego. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy pracownik jest inny i ma indywidualne oczekiwania, do realizacji jego potrzeb warto wybierać metody elastyczne, pozostawiające dużą swobodę indywidualnego dopasowania świadczeń w ramach przyznanych środków. W ofercie Pluxee znajdziesz m.in.:

  • Kartę podarunkową
  • Wirtualną kartę podarunkową
  • Kartę Lunch
  • Wirtualną kartę Lunch
  • Kupony podarunkowe

Świadczenia pozapłacowe można zrealizować w sposób zależny wyłącznie od pracownika, a obszerna sieć punktów realizacji dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność.