Tyle może stracić Twoja firma! Sprawdź dlaczego

Tyle może stracić Twoja firma! Sprawdź dlaczego

16 Sierpień 2023

Z badania „Lider w oczach pracowników”, zrealizowanego dla Pluxee, wynika, że dla 48 proc. brak doceniania, negatywne zachowania i słabe relacje z przełożonym byłyby argumentem przemawiającym za odejściem z firmy, nawet jeśli wynagrodzenie i obowiązki przynosiłyby satysfakcję. Tymczasem według wyliczeń Gamfi koszt wdrożenia nowego pracownika, zarabiającego średnią krajową wynosi niemal 40 tys. zł. Już na pierwszy rzut oka widać, że rotacja pracowników po prostu się nie opłaca. Jak więc przekonać ich, by pozostali w firmie? Dzięki mądrym liderom!

Docenianie w liczbach

Dane zgromadzone w raportach dedykowanych zagadnieniom przywództwa i potrzeb pracowników nie pozostawiają wątpliwości – w obszarze świadomego leadershipu związanego z docenianiem mamy jeszcze sporo do zrobienia. Według raportu stworzonego przez Instytut Gallupa[1] 81 proc. liderów uważa, że docenianie pracowników nie jest najważniejszym elementem strategii organizacji. Niemal 2 na 3 pracuje w firmach pozbawionych budżetu na docenianie. 73 proc. doświadczonych menadżerów twierdzi, że nie otrzymuje stosownego wsparcia merytorycznego w tym zakresie. Te dane szczególnie dziwią, kiedy weźmie się pod uwagę oczekiwania zatrudnionych względem dbania o wellbeing w miejscu pracy. Jedynie 23 proc. pracowników sądzi, że jest wystarczająco doceniana. Według badania przeprowadzonego na zlecenie Pluxee (wcześniej Sodexo Benefits and Rewards Services Polska) niemal co czwarty pracownik oczekiwałby, że jego przełożony częściej będzie go doceniał oraz dziękował za rzetelnie realizowanie obowiązków. 27 proc. uczestników ankiety uważa, że ich przełożeni powinni przykładać większą wagę do szlifowania umiejętności w tym zakresie. Pracownik doceniony to pracownik zmotywowany i zaangażowany. Potwierdzają to też inne badania rynkowe. Z raportu Deloitte „Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?” możemy dowiedzieć się, że aż 8 na 10 pracowników byłoby skłonnych szukać nowej pracy z powodu niskiej jakości komunikacji, a przeszło 92 proc. badanych jako przyczynę zmiany pracy wskazało brak uznania i dostrzegania sukcesów przez przełożonych. Dlatego tak istotne jest, by liderzy rozwijali kompetencje w tym obszarze.

Inwestycja w liderów = zysk dla organizacji

Choć niektóre osoby wykazywać się mogą bardziej rozwiniętymi umiejętnościami przywódczymi, w gruncie rzeczy leadership to nieustanny proces uczenia się. Warto postrzegać liderów w przedsiębiorstwie jako zasób, którego rozwój wymiernie odbija się na firmowym bilansie zysków i strat. Skuteczni menadżerowie, wyedukowani w duchu nowoczesnego przywództwa, to nie tylko gwarancja zmniejszonej rotacji i większej motywacji wśród zatrudnionych, ale także:

  • sprawniejszego przepływu informacji w zespołach, między działami i w całości organizacji;
  • lepszej organizacji pracy wewnątrz teamów;
  • otwartej komunikacji z pracownikami, opartej na szczerości i zaufaniu;
  • odpowiadania na rzeczywiste potrzeby zatrudnionych;
  • wspierania w rozwoju członków zespołu,
  • większej efektywności pracy.

Jak rekrutować liderów do zespołów?

Na przestrzeni lat zmieniły się założenia dotyczące pozyskiwania liderów do organizacji. Kiedyś popularną praktyką było awansowanie na liderów osób o najdłuższym stażu pracy. Wiązało się to niekiedy z nie do końca trafionymi wyborami. Nie każdy sprawdzi się jako menadżer, nie każdy również czuje się dobrze, posiadając większą odpowiedzialność. Dlatego też codziennością stało się wyłanianie liderów zespołów tak samo, jak specjalistów z innych dziedzin – w procesie rekrutacji, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej. Czego jednak szukać u kandydata, by mieć pewność, że sprawdzi się w tej roli? Choć oczywiście istotne będą twarde kompetencje, doświadczenie, specjalistyczna wiedza i ukończone studia, warto też zwrócić szczególną uwagę na umiejętności miękkie: komunikatywność, empatię, radzenie sobie ze stresem i odpowiednie reagowanie w sytuacjach napięcia, skuteczne motywowanie pracowników, ale także delegowanie zadań. Zapytajmy również o to, jak kandydat zachowałby się w momencie konfliktu w zespole. Kiedy usłyszymy już idealnie dyplomatyczną odpowiedź, zastanówmy się, czy lider sięgnął do źródła problemu, czy zaoferował jedynie powierzchowne rozwiązanie. Biorąc na tapet doświadczenia kandydata, poprośmy, by opowiedział np. o wyzwaniu, przed którym stanął, jako menadżer albo o inspirującej inicjatywie, której się podjął. Nie bez znaczenia powinna być także informacja, jakie sposoby przekazywania feedbacku praktykuje potencjalny lider. Czy wspomni jedynie o tym negatywnym, czy dostrzega też wartość w pozytywnej informacji zwrotnej?

Nie bagatelizujmy kompetencji miękkich oraz umiejętności doceniania jako narzędzia lidera z prawdziwego zdarzenia. Osoba świadoma ich wagi to prawdziwy skarb w szeregach organizacji. Dbajmy więc o niego i o jego rozwój.

[1] Gallup raport, Transforming Workplaces Through Recognition.