Pracodawco, czy Twoi pracownicy zachowują work-life balance?

Pracodawco, czy Twoi pracownicy zachowują work-life balance?

26 Maj 2020

Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym przynosi korzyści nie tylko pracownikowi, ale także jego pracodawcy. Koncepcja zarządzania czasem work-life balance, która pojawiła pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, poszukuje odpowiedzi na pytania, jak podnieść poziom satysfakcji z pracy, a tym samym zyskać bardziej zaangażowanych, efektywnych i lojalnych pracowników.

Stworzenie warunków, które zapewnią harmonię między pracą a życiem osobistym, to obecnie stały element strategii działów HR coraz większej liczby firm. Zmęczony, wypalony zawodowo i słabo identyfikujący się z firmą pracownik to swego rodzaju czynnik hamulcowy na drodze przedsiębiorstwa do osiągnięcia rynkowego sukcesu.
 
Dlatego pracodawca, który troszczy się o work-life balance pracowników, gwarantuje swojej firmie wymierne korzyści ekonomiczne.

Work-life balance – opłacalna inwestycja

Z badań wynika, że polscy pracownicy są jednymi z najbardziej przemęczonych i zestresowanych, co często skutkuje błędnymi decyzjami czy większą absencją. Tymczasem dbałość o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym zespołu w codziennej pracy obniża poziom stresu. To z kolei sprzyja wzrostowi satysfakcji z wykonywanych zadań, a w rezultacie zwiększa efektywność.
 
Troska o work-life balance pomaga także w utrzymaniu w firmie najbardziej utalentowanych pracowników i pozyskiwaniu najlepszych kadr z rynku. A tędy wiedzie droga do wzrostu zysków i przewagi nad rynkowymi konkurentami. Dlatego tak ważne - nie tylko dla pracownika, ale i pracodawcy - jest łączenie celów biznesowych z zapewnieniem pracownikom dobrej atmosfery pracy.
 
Warto zauważyć, że work-life balance nie oznacza mniejszego zaangażowania w pracę, nie wyklucza czasowego przyjmowania dodatkowych obowiązków czy nadgodzin. Wymaga jednak od pracodawcy m.in. rzeczowego uzasadnienia czasowych zmian oraz zapewnienia dobrej organizacji pracy.

Metody na osiągnięcie work-life balance

Czy jest uniwersalny sposób na zachowanie zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym? Niestety nie. Oczekiwania i potrzeby pracowników w tej dziedzinie są zróżnicowane, zależne m.in. od kultury organizacyjnej danej firmy, a nawet od zajmowanego stanowiska.
 
Obecnie satysfakcja finansowa to tylko jeden z elementów zaspokajających potrzeby pracowników.
Czynnikami motywującymi – szczególnie dla młodszego pokolenia, a tym samym sprzyjającymi zachowaniu work-life balance – są także:
  • zapewnienie (m.in. poprzez elastyczność godzin pracy lub pracę zdalną) dodatkowego wolnego czasu na spędzanie go z bliskimi,
  • przestrzeganie w firmie zasad etyki,
  • oferowanie szkoleń sprzyjających rozwojowi zawodowemu oraz osobistemu,
  • wspieranie pozazawodowych pasji (np. dofinansowanie wypoczynku, aktywności sportowej, programy kierowane dla całej rodziny),
  • prywatna opieka medyczna oraz programy prozdrowotne,
  • wsparcie socjalne w trudnych sytuacjach życiowych,
  • korzystne ubezpieczenia grupowe.

Pierwszy krok do harmonii

Oczywiście pierwszym krokiem do osiągnięcia work-life balance musi być zapewnienie przyjaznego środowiska pracy. Cenionymi rozwiązaniami są elastyczność godzin pracy oraz praca zdalna umożliwiająca dostosowanie ich do rodzinnych obowiązków. Szczególnie pozytywnie są one odbieranie przez pracowników mających małe dzieci. Wielu kobietom pozwala wcześniej wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim.
 
Ważnym elementem w tworzeniu dobrej atmosfery pracy jest też przejrzystość – jasne stawiane zadań, transparentne zasady oceny pracownika – oraz dostępność niezbędnych do pracy narzędzi. Pozytywnie odbierane jest także ograniczenie kontaktów w sprawach zawodowych po godzinach pracy do niezbędnego minimum. Jednym z docenianych rozwiązań są dodatkowe urlopy dla pracowników z określonym stażem pracy.
 
Lepsza organizacja pracy oraz wzrost kompetencji to także sposób na poprawę work-life balance. W tym wypadku pomocne są szkolenia dla pracowników ułatwiające im rozwój zawodowy.

Benefity pozapłacowe – sojusznik work-life balance

Benefity pozapłacowe, które odpowiadają na potrzeby pracowników, są nieocenionym sojusznikiem w realizacji systemu work-life balance.
Jednym z ważniejszych jest zapewnienie nieodpłatnej opieki medycznej. Warto, aby towarzyszył jej program edukacyjny dotyczący zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.
 
Zdrowy styl życia nierozerwalnie wiąże się z aktywnością fizyczną. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wspieranie jej poprzez np. dofinansowanie kart na zajęcia w klubach sportowych czy zachęta finansowa do tworzenia zakładowych sekcji sportowych.
 
Sprawdzonym rozwiązaniem w zapewnieniu work-life balance jest np. umożliwienie pracownikom swobodnego dysponowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Takie środki udostępniane na specjalnej platformie internetowej (kafeterii) mogą być przeznaczane m.in. wejściówki i karnety na zajęcia sportowe, bilety do kina, teatru, pobyty w ośrodkach wypoczynkowych, zakup wycieczek. Mogą także ułatwiać różne formy integracji i realizacji pasji pozazawodowych pracowników.
 
Sposobem na wzrost zadowolenia z pracy i identyfikacji z pracodawcą, a jednocześnie zdrowe i ciekawe spędzenie czasu, są firmowe zawody sportowe pracowników czy pikniki, w których mogą brać udział także rodziny. Poczuciu bezpieczeństwa i tym samym poprawie work-life balance sprzyja system umożliwiający pracownikom korzystanie z zapomóg socjalnych, preferencyjnych pożyczek, dofinansowania do opieki nad dziećmi.
 
Pewne jest, że ułatwienie pracownikom osiągnięcia work-life balance procentuje. Firma zyskuje zadowolonych, lojalnych i bardziej wydajnych pracowników, a to przekłada się na jej rynkowy sukces.