blog

5 sposobów na zmianę atmosfery rywalizacji we współpracę i docenianie

10 Listopad 2023

Zespołowość - to klucz do wyjątkowej kultury organizacji, pozytywnej atmosfery i wysokiej efektywności. Tę teoretyczną wiedzę trudniej jednak przełożyć na praktykę. Dlatego przedstawiamy dziś kilka sprawdzonych rozwiązań oraz inspiracji nie tylko ze świata HR, ale też… kinematografii.

„Jamie, wydajesz się tak przekonany, że jesteś jednym na milion, że czasami zapominasz, że na boisku jesteś jednym z jedenastu. Jeśli wymyślisz, jak zmienić «ja» w «my», twoje możliwości są nieograniczone”*.
 

Cytat pochodzi z serialu „Ted Lasso”, którego tytułowy bohater podejmuje się trenowania drużyny piłkarskiej AFC Richmond. Zastaje nie zespół, a grupę piłkarzy – są wśród nich wybitni gracze, jednak (nomen omen) nie grają do jednej bramki, ponieważ jednostkowa ambicja członków drużyny Richmond sprawia, że nie potrafią się zgrać i odnosić sukcesów.  Rozpoczyna się droga trenera Lasso do szkolenia postaw pracy zespołowej, motywowania i doceniania. Jak mu poszło? [spoiler alert] Świetnie!
 
Jeśli sytuacja w Twoim zespole wygląda jak w AFC Richmond w pierwszym sezonie, może warto zastosować kilka manewrów à la Ted Lasso i niezdrową rywalizację zamienić w kooperację.
 

Docenianie jako klucz do integracji

Zacznij od doceniania jako najważniejszego elementu zmiany atmosfery w miejscu pracy. Docenianie to nie tylko słowa pochwały za osiągnięcia, ale również wyrażanie uznania za trud pracowników, ich wkład i zaangażowanie. Aby budować atmosferę współpracy i wspólnoty, zachęcaj również członków zespołu do doceniania siebie nawzajem i wymiany feedbacku. To pozytywnie wpływa na relacje między pracownikami i tworzy atmosferę wsparcia i zrozumienia. Zwykła pochwała może naprawdę wiele zdziałać - z naukowego punktu widzenia słowa uznania są katalizatorem wydzielania się dopaminy, czyli hormonu szczęścia. Twierdzeniom naukowców sekundują odpowiedzi respondentów badania PBS „Potrzeby pracowników 2023” - sprawdź jego wyniki w naszym raporcie: Pod presją. Czas na działanie!

Leadership w stylu trenera Lasso: Wprowadź system kudosów (pomysłów na realizację jest mnóstwo, może to być osobny kanał w firmowym komunikatorze, na którym będziecie zamieszczać pochwalne posty). Jako lider zespołu bądź przykładem i stań się liderem doceniania.


Nagrody za sukcesy małe i duże

Nagradzanie to naturalne uzupełnienie doceniania i jednocześnie namacalny dowód na to, że dostrzega się trud włożony w wypracowanie wyników. Warto organizować regularne spotkania, podczas których wspólnie można podziękować za konkretne osiągnięcia, a także za codzienną pracę. Pochwała na forum to istotny instrument okazywania wdzięczności, jednak gdy nadarza się okazja - zakończony duży projekt, święta - warto docenić podwójnie i dać pracownikom prezent.

Leadership w stylu trenera Lasso: Prowadźcie tablicę (fizyczną lub wirtualną) z listą drużynowych zwycięstw. Możecie też świętować przy wspólnym stole, podwyższając przyjemność poprzez dofinansowanie posiłku dla pracowników.


Wyznaczanie wspólnych celów


Kolejnym krokiem jest określenie celów zespołu, które będą dla nich motywujące i inspirujące, ale przede wszystkim wspólne. Podkreślaj, że zespół gra do jednej bramki i że sukces jednostek zależy od pracy wszystkich zaangażowanych. To może obejmować zarówno cele biznesowe, jak i te związane z rozwojem osobistym i zawodowym pracowników. Wspólne cele budują poczucie jedności i przekonanie, że wszyscy zmierzają w tym samym kierunku.

Leadership w stylu trenera Lasso: Zaangażuj pracowników w opracowywanie wspólnych celów zespołu. Możecie na przykład przeprowadzić burzę mózgów, a następnie głosować nad celami do realizacji. Korzyści są podwójne, jednocześnie integrujesz i motywujesz zespół.
 

Pielęgnowanie wspólnoty

Odwołując się do zasady status z modelu SCARF, warto przywołać znaczenie poczucia przynależności i pozycji w grupie. Zmiana modelu pracy w zespole z opartego na rywalizacji we współpracę i wzajemne docenianie powinna być pochodną działań zorientowanych na wzmacnianie relacji. Warto w środowisku zawodowym kreować mikromomenty, aby budować więzi i dawać radość – przełoży się to na lepszą współpracę. Mikromomenty powinny stać się rutynową przerwą od rutyny, codzienną przyjemnością, taką okazją jest np. przerwa na kawę czy lunch.

Leadership w stylu trenera Lasso: Z przerwy na posiłek warto uczynić tradycję wspólnego lunchowania, stanowiącego świetną okazję do rozmów i poznawania się nawzajem poza sferą zawodową. Wspólne posiłki mogą stać się elementem strategii benefitowej (i retencyjnej) w Twojej firmie dzięki rozwiązaniom, takim jak Karta Pluxee Lunch. W ten sposób budujesz zgrany i lojalny zespół.


Wspieranie rozwoju

Zdarza się, że rywalizacja staje się motorem napędowym rozwoju i motywuje do pracy, nie może to być jednak niezdrowe współzawodnictwo, przez które jednostki koncentrują się na swoich indywidualnych celach kosztem dobra zespołu. Dobry lider powinien promować zdrową rywalizację oraz moderować wymiany kompetencji między członkami zespołu.

Leadership w stylu trenera Lasso: Zachęcaj pracowników do wchodzenia w role mentorów. Osoby z dłuższym stażem mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniami ze współpracownikami, którzy są krócej w firmie.

Rywalizacja niejedno ma imię i niekoniecznie musi źle wpływać na zespół. Jednak niezdrowe współzawodnictwo odbije się na relacjach w środowisku zawodowym – pojawią się konflikty, spadek produktywności i motywacji, a w skrajnych przypadkach może zakończyć się złożeniem wypowiedzenia przez pracownika**. Dlatego warto dbać o budowanie relacji opartych na wspólnocie i zrozumieniu. Niech etos ducha współpracy Teda Lasso będzie z liderami.

Więcej o mocy i przyjemności doceniania przeczytasz na stronie Pluxee.

*Dla zainteresowanych klip, tłum. red.
**Badanie Monster 2014 r dotyczące doświadczeń zwłaszcza pracowników w Stanach Zjednoczonych. Ponad 20% respondentów deklarowało, że opuściło miejsce pracy ze względu na niezdrową rywalizację.