Polepszanie jakości życia oznacza przyznanie każdej osobie szacunku, godności i uwagi.

Zdjęcie pracowników Sodexo - O nas Sodexo

Od ponad 20 lat wspieramy polskie firmy w budowaniu trwałych relacji z pracownikami oraz lojalności w biznesie. Wyznaczamy kierunki rozwoju świadczeń pozapłacowych i zwiększamy zaangażowanie kontrahentów, klientów i sił sprzedaży. Wierzymy, że jakość codziennego życia wzmacnia satysfakcję, a tym samym odgrywa istotną rolę w strukturze organizacyjnej naszych strategicznych partnerów. Motywacja i lojalność to klucz do rozwoju firmy.

Motywacja pracowników

Transformacja na rynku pracy, której jesteśmy świadkami, stawia przed firmami coraz więcej wyzwań, takich jak zmniejszenie rotacji pracowników, budowanie zaangażowania zespołów, zwiększenie efektywności i wydajności czy indywidualizacja koszyka świadczeń pozapłacowych. Odpowiadamy na zmieniające się potrzeby i pomagamy optymalizować koszty, tworząc skuteczne rozwiązania motywacyjne. Oferujemy pełen wachlarz rozwiązań takich jak: karty podarunkowe, karty lunchowe czy platformy kafeteryjne i motywacyjne.

Lojalność i motywacja w biznesie

Biznes, którego powodzenie zależy od motywacji i zaangażowania klientów, partnerów i sił sprzedaży wymaga relacji opartej na przywiązaniu i lojalności. Swoją ekspertyzę budujemy na wiedzy i doświadczeniu na rynkach globalnych. Różnorodność branż i liczne badania sprawiają, że nasze programy lojalnościowe dostosowane są do rzeczywistych potrzeb uczestników, w oparciu o dane. Gwarantujemy szeroki wachlarz rozwiązań: od tradycyjnych kuponów, przez nowoczesne płatności zbliżeniowe, platformy lojalnościowe czy e-nagrody.

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Poprawianie jakości życia – od biur po zakłady produkcyjne. Kompleksowa obsługa nieruchomości jest wielką wartością dla biznesu. Pomaga Ci utrzymać stały poziom świadczenia usług, z wyprzedzeniem reagować na potencjalne komplikacje, operować na światowym poziomie w efektywnie kosztowy sposób. Sodexo oferuje Ci unikalną kompozycję globalnego doświadczenia i lokalnej wiedzy. Dowiedz się więcej

Sodexo w liczbach

2 000 000 wydanych kart premiowych i podarunkowych - O nas Sodexo
600 000 000 wystawionych kuponów - O nas Sodexo
3 500 000 produktów używanych przez użytkowników - O nas Sodexo

Nasza misja

Jesteśmy po to, by poprawiać jakość dnia
codziennego wszystkich pracowników oraz wspierać
naszych klientów w osiąganiu sukcesu.

Zasady etyczne

LOJALNOŚĆ

Lojalność Sodexo wobec klientów, pracowników i udziałowców oparta jest na szczerych, uczciwych relacjach.
Lojalność jest jednym z kamieni węgielnych naszych działań.

SZACUNEK DO LUDZI

Sodexo kładzie nacisk na zapewnienie równych szans, bez względu na rasę, pochodzenie, wiek, płeć biologiczną i kulturową, przekonania, religię lub życiowe wybory.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jest to jedna z głównych zasad Sodexo oraz wartość stała wobec wszystkich interesariuszy: klientów, konsumentów, pracowników, udziałowców i społeczeństwa.

UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA

Nie tolerujemy praktyk, które nie są oparte na szczerości, uczciwości i sprawiedliwości, bez względu na to, w którym miejscu świata prowadzona jest nasza działalność.

Nagrody i certyfikaty

Jakość Roku 2011 - O nas Sodexo

2011 – Srebrna Jakość roku
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

Za skuteczność prowadzonej przez Sodexo Motivation Solutions polityki jakości oraz wysokie standardy we wdrożonych systemach zarządzania. Ponadto Kapituła zwróciła uwagę na zaangażowanie pracowników w procesy zarządzania jakością, a także wysoki poziom satysfakcji zarówno klientów jak i pracowników firmy.

Superbrands Polska - O nas Sodexo

2011 – Superbrands
Za zbudowanie i ugruntowanie pozycji wyspecjalizowanego doradcy w zakresie kompleksowych rozwiązań motywacyjnych skierowanych do pracowników oraz do klientów, kontrahentów i konsumentów.

Przyjazna Rekrutacja - O nas Sodexo

2013 – Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji

Przyjaciel Dziecka - O nas Sodexo

2014 – Odznaka specjalna „Przyjaciel Dziecka”
Za okazane serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

AON Best Employer - O nas Sodexo

2014 – AON – Najlepszy Pracodawca

Medal Europejski - O nas Sodexo

2014 – Medal Europejski
za platformę do kompleksowego zarządzania programami motywacyjnymi i lojalnościowymi – Sodexo Performance Suite oraz stosowanie najwyższych europejskich standardów jakości

Logo Firmy z sercem UNICEF - O nas Sodexo

2015 – Firma z sercem – wsparcie dla UNICEF

Konferencja Central European Electronic Card - O nas Sodexo

2016 – „Najładniejsza polska karta roku 2016”
Karta Podarunkowa z Pajacykiem – Sodexo Stop Hunger została uznana za „Najładniejszą polską kartę roku 2016” w kategorii Nagroda Publiczności i Jury, w konkursie zorganizowanym przez Central European Electronic Card oraz firmę konsultingową Medien Service. Karta Podarunkowa z Pajacykiem – Sodexo Stop Hunger została doceniona za kreację, ale jej prawdziwe piękno polega na tym, że służy pomaganiu i wspieraniu potrzebujących.

2016 – AON Najlepszy Pracodawca

Karta Różnorodności - O nas Sodexo

2016 – Karta Różnorodności
Karta jest zobowiązaniem na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności

Zarząd Sodexo

Arkadiusz Rochala - CEO - O nas Sodexo

Arkadiusz Rochala – Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu

Posiada blisko 25 letnie doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu nowych rozwiązań dla biznesu. Swoją karierę w Sodexo Benefits and Rewards Services rozpoczął w 2006 roku na stanowisku Dyrektora Marketingu i Rozwoju. Jego pierwszym wyzwaniem w firmie było stworzenie zespołu profesjonalistów, który efektywnie wspierał działania klientów w ramach segmentów Motywacja Pracowników oraz Lojalność i Motywacja w Biznesie. W 2015 roku został Dyrektorem Wykonawczym spółki, biorąc dodatkowo odpowiedzialność za zarządzanie Działem Sprzedaży. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach: Kama Foods S.A., Altadis S.A., Kamis-Przyprawy S.A. oraz AB S.A., gdzie odpowiadał m.in. za budowanie strategii konkurencyjnych spółek oraz wprowadzenie produktów firm na rynki Rosji, Ukrainy i Rumunii. W Scandinavian Tobacco SA był odpowiedzialny zarówno za działania marketingowe, jak i trade marketingowe. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość.

Sebastian Lachowski - Sales Director - O nas Sodexo

Sebastian Lachowski – Dyrektor Sprzedaży

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą i rozwojem biznesu. Swoje kompetencje zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach dyrektora sprzedaży oraz regionalnego kierownika sprzedaży m.in. w firmach takich jak: Hermes Energy Group SA, Lyreco Group i Frito-Lay Poland. Był odpowiedzialny za definiowanie i realizację strategii sprzedaży, wdrażanie programów motywacyjnych dla pracowników oraz wprowadzanie innowacyjnych projektów w obszarze nowych produktów, programów lojalnościowych i szkoleń e-learningowych.
Od września 2017 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska. Do jego obowiązków należą: tworzenie i wdrażanie strategii sprzedaży B2B, redefinicja polityki cenowej, analiza rynku i segmentacja portfela klientów. Zarządza budżetem oraz kilkudziesięcioosobowym zespołem działu sprzedaży.
Absolwent marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Kupieckiej oraz Canadian International Management Institute with Cooperation Harvard Bussines School.

Małgorzata Kroch - Marketing & Development Director - O nas Sodexo

Małgorzata Kroh – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze marketingu B2B. Aktualnie odpowiada za współtworzenie strategii rozwoju biznesu oraz przygotowanie i realizację strategii marketingowej i komunikacyjnej Sodexo Benefits and Rewards na rynku polskim. W swojej wcześniejszej karierze była odpowiedzialna za strategię marketingową rozwiązań medycznych Philips w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje kompetencje marketingowe rozwijała również w działaniach skierowanych do klientów klasy enterprise w Microsoft Polska oraz prowadziła komunikację marketingową w polskim oddziale IBM i IBM Global Services. Zdobywała doświadczenie, prowadząc m.in. projekty z zakresu transformacji organizacji, cyfryzacji procesów, social selling, wdrażania nowych modeli biznesowych, budowania propozycji wartości i komunikacji z interesariuszami. Małgorzata Kroh jest absolwentką Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła wiele programów szkoleniowych, w tym Marketing w Kellogg School of Management (US), Diploma in Professional Marketing (Chartered Institute of Marketing, EU), komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz Executive LEAN Leadership.

Maciej Fiałkowski - CFO - O nas Sodexo

Maciej Fiałkowski – Dyrektor Finansowy

Od początku swojej ścieżki zawodowej związany z Sodexo (2002). Zaczynał od stanowiska starszego księgowego, następnie pracował jako kontroler finansowy, a przez ostatnie kilka lat pełnił funkcję Dyrektora Działu Controllingu. Posiada szeroką wiedzę w zakresie finansów oraz praktyczne doświadczenie w obszarze controllingu.
Do jego obowiązków należą m.in.: przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych, kontrola wewnętrzna i zarządzanie zespołem finansowym, kokpity menedżerskie i przeprowadzanie audytów. W swojej pracy poszukuje optymalnych rozwiązań procesowych w zakresie zarzadzania budżetem spółki Sodexo Benefits and Rewards Polska aktywnie współpracując z Działami Marketingu oraz Sprzedaży.
Maciej Fiałkowski ukończył zarządzanie finansami w Szkole Głównej Handlowej, a w ramach studiów w The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) uzyskał certyfikaty Advanced Diploma in Management Accounting (ADMA) oraz Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Tomasz Wronkowski - dyrektor działu IT i operacji - O nas Sodexo

Tomasz Wronkowski – Dyrektor ds. IT i Operacji

Posiada 18-letnie doświadczenie w branży IT. Wcześniej przez 3 lata zajmował stanowisko Project Director w Sodexo Benefits and Rewards Services w centrali firmy, w Paryżu, gdzie odpowiadał m.in. za zaprojektowanie i dostarczenie wewnętrznego globalnego ekosystemu informatycznego wspierającego wszystkie kluczowe procesy biznesowe i operacyjne w firmie. W procesie transformacji organizacji na poziomie globalnym był odpowiedzialny za wypracowanie nowego modelu operacyjnego IT, skonfigurowanie centralnego Digital Factory oraz nowego modelu architektury funkcjonalnej.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Przez kilka lat pracował jako wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Historia Sodexo

1966
Pierre Bellon w Marsylii (Francja) zakłada firmę zajmującą się cateringiem pod nazwą Sodexho
Powstaje nowy produkt Sodexho kupon żywieniowy sprzedawany w Belgii, który jest zarodkiem naszej firmy w Polsce
1976
1998
Założenie Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
Rozpoczęcie działań na rzecz przeciwdziałania głodowi STOP HUNGER dla dzieci z warszawskich ognisk Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
2004
2008
Do oferty produktowej zostaje dodany nowy produkt Viva Box, zmiana nazwy firmy na Sodexo Pass
Powstanie platformy lojalnościowej dla biznesu Sodexo Performance Suite, obecnie znana pod nazwą Say Reward
2009
2011
Otrzymujemy nagrodę SuperBrands dla kuponu podarunkowego oraz powstaje nowa karta Lunch Pass
Uruchomienie platformy do zarządzania świadczeniami Sodexo Select; powstaje sekcja sportowa Sodexo Run, które bierze udział w biegu Ekiden Run
2012
2013
Zmieniamy nazwę firmy na obecnie obowiązującą: Sodexo Benefits and Rewards Services
Pierwsza karta podarunkowa CSR dla firm odpowiedzialnych społecznie, otrzymujemy tytuł Najlepszego Pracodawcy wg AON
2014
2015
Wprowadzenie wirtualnego voucheru click-e pass
po raz drugi otrzymujemy tytuł Najlepszy pracodawca Roku wg AON
2016
+ Dowiedz się więcej o Sodexo

Firma Sodexo

Od momentu swego powstania firma Sodexo nieustannie pracuje na rzecz poprawy jakości życia codziennego klientów, konsumentów i pracowników. Zaczęło się od niewielkiego biznesu obsługującego restauracje, hotele i szpitale. Założył go w Marsylii, w roku 1966, Francuz Pierre Bellon pod szyldem Societe d’Exploitation Hoteliere (Towarzystwo Usług Hotelowych). Dziś Sodexo znajduje się na prestiżowej liście Fortune Global 500 i jest drugim największym pracodawcą spośród wszystkich francuskich korporacji multinarodowych – zatrudniamy ponad 460 tysięcy pracowników w 72 krajach, codziennie obsługując 100 milionów klientów.

W Sodexo oferujemy dziś cztery główne typy usług:

• Kompleksowe usługi motywacyjne (Benefits & Rewards)
• Usługi żywieniowe (Food Services)
• Kompleksowa obsługa nieruchomości (Facilities Management Service)
• Zarządzanie miejscem pracy (Workplace and Technical Service)

Rozwiązania dla HR i sprzedaży

Najbardziej rozpoznawalne na całym świecie usługi i produkty proponowane przez nas w Sodexo to skuteczne i sprawdzone rozwiązania dla HR, a także innowacyjne rozwiązania dla sprzedaży. Wierzymy, że podnoszenie jakości życia codziennego zwiększa satysfakcję pracowników i bezpośrednio przekłada się na ich efektywność, a co za tym idzie – na lepsze wyniki całej organizacji. Dla nas to motywacja i lojalność są kluczem do sukcesu w biznesie.

Oferowane przez Sodexo narzędzia motywacyjne to m.in. karta premiowa, karta podarunkowa, kupony podarunkowe czy atrakcyjne karty żywieniowe, a także wypracowane przez nas systemy programów lojalnościowych dostosowanych do potrzeb klientów. Wyróżnia nas różnorodność oferowanych benefitów pozapracowych oraz niezwykle szeroka sieć partnerów, dzięki której wdrożenie naszych rozwiązań gwarantuje satysfakcję klientów o przeróżnych potrzebach i upodobaniach oraz możliwość maksymalnej indywidualizacji nagród i premii.

Usługi żywieniowe

Od lat świadczymy kompleksowe usługi żywieniowe – nic dziwnego, że jesteśmy uważani za światowego lidera tego sektora. Gastronomia to prawdziwa sztuka: by odnieść w niej sukces, trzeba doskonale rozumieć potrzeby klientów oraz śledzić gastronomiczne trendy. Wszystkie posiłki dla pracowników oraz posiłki do szkoły, które serwujemy, tworzone są przy użyciu najlepszych składników przez utalentowanych, niezwykle doświadczonych kucharzy tworzących z pasją i prawdziwą miłością do jedzenia. Efekt? Dania pożywne, piękne i ekologiczne, które podbijają serca naszych Klientów.

Obsługa nieruchomości

Kompleksowa obsługa nieruchomości na najwyższym to naprawdę wielka wartość dla biznesu. Dzięki temu, że nie musisz się o nią martwić, możesz skupić na świadczeniu usług całą swoją uwagę. Sodexo, ze swoim globalnym doświadczeniem i lokalną wiedzą, pomoże Ci operować na światowym poziomie i reagować z wyprzedzeniem na ewentualne komplikacje. Usługi sprzątające, recepcja, ochrona budynków, utrzymanie terenów zewnętrznych i wiele, wiele innych – znamy się na tym jak mało kto i chętnie zrobimy to za Ciebie!

Zarządzanie miejscem pracy

Zarządzanie miejscem pracy to nie lada wyzwanie. Wiele pozornie błahych czynników musi bowiem tam ze sobą idealnie współgrać, by tworzyć dobrze funkcjonujący organizm. Serwis techniczny i inne usługi, takie jak ogólne naprawy, zarządzanie zasobami czy zarządzanie powierzchnią, działają najlepiej wtedy, gdy odpowiednio współistnieją. Rozwiązania dla tego sektora, wypracowane przez lata przez Sodexo, wpływają na poprawianie efektywności operacyjnej i poprawianie sprawności obsługi. Z Sodexo osiągniesz operacyjną doskonałość i będziesz mógł skupić się na kluczowych operacjach bez konieczności zajmowania się sprawami technicznymi.

Kariera

Chcesz mieć realny udział w poprawianiu jakości życia w swojej codziennej pracy? Dołącz do pełnej pasji, zaangażowanej i zintegrowanej ekipy Sodexo – 19. największego pracodawcy na świecie, który ma swoje oddziały w ponad 70 krajach. W Sodexo kariera nie ogranicza, a wspiera w rozwoju: okazuje się różnorodna, pełna wyzwań i niezwykle satysfakcjonująca. Zapewnienie bogatych możliwości rozwoju i nauki oraz wspieranie talentów i kompetencji naszych pracowników są naszym priorytetem od początku istnienia firmy. Sprawdź oferty pracy w Sodexo – na pewno znajdziesz ścieżkę odpowiednią dla siebie!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×