O nas

Polepszanie jakości życia oznacza przyznanie każdej osobie szacunku, godności i uwagi.

Zdjęcie pracowników Sodexo - O nas Sodexo

Od ponad 20 lat wspieramy polskie firmy w budowaniu trwałych relacji z pracownikami oraz lojalności w biznesie. Wyznaczamy kierunki rozwoju świadczeń pozapłacowych i zwiększamy zaangażowanie kontrahentów, klientów i sił sprzedaży. Wierzymy, że jakość codziennego życia wzmacnia satysfakcję, a tym samym odgrywa istotną rolę w strukturze organizacyjnej naszych strategicznych partnerów. Motywacja i lojalność to klucz do rozwoju firmy.

Motywacja pracowników

Transformacja na rynku pracy, której jesteśmy świadkami, stawia przed firmami coraz więcej wyzwań, takich jak zmniejszenie rotacji pracowników, budowanie zaangażowania zespołów, zwiększenie efektywności i wydajności czy indywidualizacja koszyka świadczeń pozapłacowych. Odpowiadamy na zmieniające się potrzeby i pomagamy optymalizować koszty, tworząc skuteczne rozwiązania motywacyjne. Oferujemy pełen wachlarz rozwiązań takich jak: karty podarunkowe, karty lunchowe czy platformy kafeteryjne i motywacyjne.

Lojalność i motywacja w biznesie

Biznes, którego powodzenie zależy od motywacji i zaangażowania klientów, partnerów i sił sprzedaży wymaga relacji opartej na przywiązaniu i lojalności. Swoją ekspertyzę budujemy na wiedzy i doświadczeniu na rynkach globalnych. Różnorodność branż i liczne badania sprawiają, że nasze programy lojalnościowe dostosowane są do rzeczywistych potrzeb uczestników, w oparciu o dane. Gwarantujemy szeroki wachlarz rozwiązań: od tradycyjnych kuponów, przez nowoczesne płatności zbliżeniowe, platformy lojalnościowe czy e-nagrody.

Kompleksowa obsługa nieruchomości

Poprawianie jakości życia – od biur po zakłady produkcyjne. Kompleksowa obsługa nieruchomości jest wielką wartością dla biznesu. Pomaga Ci utrzymać stały poziom świadczenia usług, z wyprzedzeniem reagować na potencjalne komplikacje, operować na światowym poziomie w efektywnie kosztowy sposób. Sodexo oferuje Ci unikalną kompozycję globalnego doświadczenia i lokalnej wiedzy. Dowiedz się więcej

Sodexo w liczbach

2 000 000 wydanych kart premiowych i podarunkowych - O nas Sodexo
600 000 000 wystawionych kuponów - O nas Sodexo
3 500 000 produktów używanych przez użytkowników - O nas Sodexo

Nasza misja

„Jesteśmy po to, by poprawiać jakość dnia
codziennego wszystkich pracowników oraz wspierać
naszych klientów w osiąganiu sukcesu.”

Zasady etyczne

Lojalność

LOJALNOŚĆ

Lojalność Sodexo wobec klientów, pracowników i udziałowców oparta jest na szczerych, uczciwych relacjach.
Lojalność jest jednym z kamieni węgielnych naszych działań.

Szacunek

SZACUNEK DO LUDZI

Sodexo kładzie nacisk na zapewnienie równych szans, bez względu na rasę, pochodzenie, wiek, płeć biologiczną i kulturową, przekonania, religię lub życiowe wybory.

Przejrzystość

PRZEJRZYSTOŚĆ

Jest to jedna z głównych zasad Sodexo oraz wartość stała wobec wszystkich interesariuszy: klientów, konsumentów, pracowników, udziałowców i społeczeństwa.

Uczciwość

UCZCIWOŚĆ BIZNESOWA

Nie tolerujemy praktyk, które nie są oparte na szczerości, uczciwości i sprawiedliwości, bez względu na to, w którym miejscu świata prowadzona jest nasza działalność.

Nagrody i certyfikaty

Jakość Roku 2011 - O nas Sodexo

2011 – Srebrna Jakość roku
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA

Za skuteczność prowadzonej przez Sodexo Motivation Solutions polityki jakości oraz wysokie standardy we wdrożonych systemach zarządzania. Ponadto Kapituła zwróciła uwagę na zaangażowanie pracowników w procesy zarządzania jakością, a także wysoki poziom satysfakcji zarówno klientów jak i pracowników firmy.

Superbrands Polska - O nas Sodexo

2011 – Superbrands
Za zbudowanie i ugruntowanie pozycji wyspecjalizowanego doradcy w zakresie kompleksowych rozwiązań motywacyjnych skierowanych do pracowników oraz do klientów, kontrahentów i konsumentów.

Przyjazna Rekrutacja - O nas Sodexo

2013 – Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji

Przyjaciel Dziecka - O nas Sodexo

2014 – Odznaka specjalna „Przyjaciel Dziecka”
Za okazane serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

AON Best Employer - O nas Sodexo

2014 – AON – Najlepszy Pracodawca

Medal Europejski - O nas Sodexo

2014 – Medal Europejski
za platformę do kompleksowego zarządzania programami motywacyjnymi i lojalnościowymi – Sodexo Performance Suite oraz stosowanie najwyższych europejskich standardów jakości

Logo Firmy z sercem UNICEF - O nas Sodexo

2015 – Firma z sercem – wsparcie dla UNICEF

Konferencja Central European Electronic Card - O nas Sodexo

2016 – „Najładniejsza polska karta roku 2016”
Karta Podarunkowa z Pajacykiem – Sodexo Stop Hunger została uznana za „Najładniejszą polską kartę roku 2016” w kategorii Nagroda Publiczności i Jury, w konkursie zorganizowanym przez Central European Electronic Card oraz firmę konsultingową Medien Service. Karta Podarunkowa z Pajacykiem – Sodexo Stop Hunger została doceniona za kreację, ale jej prawdziwe piękno polega na tym, że służy pomaganiu i wspieraniu potrzebujących.

2016 – AON Najlepszy Pracodawca

Karta Różnorodności - O nas Sodexo

2016 – Karta Różnorodności
Karta jest zobowiązaniem na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności

Zarząd Sodexo

Arkadiusz Rochala, CEO Sodexo

Arkadiusz Rochala – Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu

Ma blisko 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu i tworzeniu nowych rozwiązań dla biznesu. Swoją karierę w Sodexo Benefits and Rewards Services rozpoczął w 2006 roku na stanowisku Dyrektora Marketingu i Rozwoju. Jego pierwszym wyzwaniem w firmie było stworzenie zespołu profesjonalistów, który efektywnie wspierał działania klientów w ramach segmentów Motywacja Pracowników oraz Lojalność i Motywacja w Biznesie. W 2015 roku został Dyrektorem Wykonawczym spółki, biorąc dodatkowo odpowiedzialność za zarządzanie Działem Sprzedaży. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach: Kama Foods S.A., Altadis S.A., Kamis-Przyprawy S.A. oraz AB S.A., gdzie odpowiadał m.in. za budowanie strategii konkurencyjnych spółek oraz wprowadzenie produktów firm na rynki Rosji, Ukrainy i Rumunii. W Scandinavian Tobacco SA był odpowiedzialny zarówno za działania marketingowe, jak i trade marketingowe. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość.

Karol Kamas – Dyrektor Marketingu i Rozwoju

W Sodexo od grudnia 2020 roku. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze marketingu i zarządzania produktami. W latach 2013-2020 związany był z bankiem BNP Paribas (wcześniej Bank BGŻ), gdzie odpowiadał za innowacje produktowe i ofertę usług dodanych VAS. Wcześniej kompetencje zawodowe zdobywał, kierując departamentem bankowości transakcyjnej oraz zarządzając segmentami klientów detalicznych i biznesowych. Ma szerokie doświadczenie w sektorze finansowym: odpowiadał za działania marketingowe w Banku BGŻ (rebranding po połączeniu BGZ z BNP Paribas), Polbank EFG oraz Prudential Polska, który wprowadzał na rynek polski. Ma na koncie liczne sukcesy związane z launchem wielu produktów oraz działania marketingowe w różnych gałęziach sektora usług. Karierę zawodową zaczynał w marketingu polskiego oddziału TUI.

Zarządzane przez niego marki i produkty były wielokrotnie wyróżniane w prestiżowych konkursach, m.in. Digital Champions Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji czy Effie Awards Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

Katarzyna Turska – Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w ramach struktur działów HR, z sukcesami rozwija międzynarodowe i wielokulturowe organizacje. Jest cenionym partnerem dla struktur biznesowych. Potrafi szeroko spojrzeć na rynek, rozumie procesy biznesowe, ukierunkowana na wspólne budowanie strategii i realizację zakładanych celów. Posiada doświadczenie w kreowaniu polityki szkoleniowej, tworzeniu planów rozwojowych i zarządzaniu budżetem. Wspierała procesy wewnętrznej komunikacji oraz budowanie wizerunku na zewnątrz.

Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek prawo, oraz studiów podyplomowych na SGH, kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Konrad Wanatko, dyrektor finansowy Sodexo

Konrad Wanatko – Dyrektor Finansowy

Ma 18 letnie doświadczenie w finansach. Karierę zaczynał w grupie Luxmed. Następnie przez 16 lat był związany z firmą Nutricia należącą do grupy Danone, gdzie w ramach Dywizji Medycznej był odpowiedzialny za stworzenie struktur finansów, narzędzi analitycznych oraz współtworzenie strategii przetargowych, refundacyjnych oraz dla rynku aptecznego. Odpowiadał za finansowy aspekt przejmowania firm i włączania ich w struktury grupy Danone. Następnie jako Dyrektor Finansowy Dywizji Żywności dla dzieci kreował i realizował strategię finansową firmy, zarządzał planowaniem i realizacją budżetu rocznego oraz średnio i długoterminowych planów finansowych. Przeprowadził firmę przez dwie duże transformacje: wdrożenie systemu SAP wraz z narzędziami Business Intelligence oraz stworzenie finansowego centrum usług wspólnych. W ostatnim okresie kierował projektem zintegrowania dwóch dywizji grupy Danone.

Jest zwolennikiem finansów z ludzką twarzą. Uważa, że finanse poza podstawowymi funkcjami, jak operacje finansowe oraz raportowanie finansowe, pełnią bardzo ważną rolę strategicznego partnera biznesowego

Tomasz Wronkowski - dyrektor działu IT i operacji - O nas Sodexo

Tomasz Wronkowski – Dyrektor IT

Ma niemal 20-letnie doświadczenie w branży IT. Wcześniej przez 3 lata zajmował stanowisko Project Directora w Sodexo Benefits and Rewards Services w centrali firmy, w Paryżu, gdzie odpowiadał m.in. za zaprojektowanie i dostarczenie wewnętrznego globalnego ekosystemu informatycznego wspierającego wszystkie kluczowe procesy biznesowe i operacyjne w firmie. W procesie transformacji organizacji na poziomie globalnym był odpowiedzialny za wypracowanie nowego modelu operacyjnego IT, skonfigurowanie centralnego Digital Factory oraz nowego modelu architektury funkcjonalnej.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Ukończył także studia Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Przez kilka lat pracował jako wykładowca w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.

Historia Sodexo

Firma Sodexo

Od momentu swego powstania firma Sodexo nieustannie pracuje na rzecz poprawy jakości życia codziennego klientów, konsumentów i pracowników. Zaczęło się od niewielkiego biznesu obsługującego restauracje, hotele i szpitale. Założył go w Marsylii, w roku 1966, Francuz Pierre Bellon pod szyldem Societe d’Exploitation Hoteliere (Towarzystwo Usług Hotelowych). Dziś Sodexo znajduje się na prestiżowej liście Fortune Global 500 i jest drugim największym pracodawcą spośród wszystkich francuskich korporacji multinarodowych – zatrudniamy ponad 460 tysięcy pracowników w 72 krajach, codziennie obsługując 100 milionów klientów.

W Sodexo oferujemy dziś cztery główne typy usług:

• Kompleksowe usługi motywacyjne (Benefits & Rewards)
• Usługi żywieniowe (Food Services)
• Kompleksowa obsługa nieruchomości (Facilities Management Service)
• Zarządzanie miejscem pracy (Workplace and Technical Service)

Rozwiązania dla HR i sprzedaży

Najbardziej rozpoznawalne na całym świecie usługi i produkty proponowane przez nas w Sodexo to skuteczne i sprawdzone rozwiązania dla HR, a także innowacyjne rozwiązania dla sprzedaży. Wierzymy, że podnoszenie jakości życia codziennego zwiększa satysfakcję pracowników i bezpośrednio przekłada się na ich efektywność, a co za tym idzie – na lepsze wyniki całej organizacji. Dla nas to motywacja i lojalność są kluczem do sukcesu w biznesie.

Oferowane przez Sodexo narzędzia motywacyjne to m.in. karta premiowa, karta podarunkowa, kupony podarunkowe czy atrakcyjne karty żywieniowe, a także wypracowane przez nas systemy programów lojalnościowych dostosowanych do potrzeb klientów. Wyróżnia nas różnorodność oferowanych benefitów pozapracowych oraz niezwykle szeroka sieć partnerów, dzięki której wdrożenie naszych rozwiązań gwarantuje satysfakcję klientów o przeróżnych potrzebach i upodobaniach oraz możliwość maksymalnej indywidualizacji nagród i premii.

Usługi żywieniowe

Od lat świadczymy kompleksowe usługi żywieniowe – nic dziwnego, że jesteśmy uważani za światowego lidera tego sektora. Gastronomia to prawdziwa sztuka: by odnieść w niej sukces, trzeba doskonale rozumieć potrzeby klientów oraz śledzić gastronomiczne trendy. Wszystkie posiłki dla pracowników oraz posiłki do szkoły, które serwujemy, tworzone są przy użyciu najlepszych składników przez utalentowanych, niezwykle doświadczonych kucharzy tworzących z pasją i prawdziwą miłością do jedzenia. Efekt? Dania pożywne, piękne i ekologiczne, które podbijają serca naszych Klientów.

Obsługa nieruchomości

Kompleksowa obsługa nieruchomości na najwyższym to naprawdę wielka wartość dla biznesu. Dzięki temu, że nie musisz się o nią martwić, możesz skupić na świadczeniu usług całą swoją uwagę. Sodexo, ze swoim globalnym doświadczeniem i lokalną wiedzą, pomoże Ci operować na światowym poziomie i reagować z wyprzedzeniem na ewentualne komplikacje. Usługi sprzątające, recepcja, ochrona budynków, utrzymanie terenów zewnętrznych i wiele, wiele innych – znamy się na tym jak mało kto i chętnie zrobimy to za Ciebie!

Zarządzanie miejscem pracy

Zarządzanie miejscem pracy to nie lada wyzwanie. Wiele pozornie błahych czynników musi bowiem tam ze sobą idealnie współgrać, by tworzyć dobrze funkcjonujący organizm. Serwis techniczny i inne usługi, takie jak ogólne naprawy, zarządzanie zasobami czy zarządzanie powierzchnią, działają najlepiej wtedy, gdy odpowiednio współistnieją. Rozwiązania dla tego sektora, wypracowane przez lata przez Sodexo, wpływają na poprawianie efektywności operacyjnej i poprawianie sprawności obsługi. Z Sodexo osiągniesz operacyjną doskonałość i będziesz mógł skupić się na kluczowych operacjach bez konieczności zajmowania się sprawami technicznymi.

Kariera

Chcesz mieć realny udział w poprawianiu jakości życia w swojej codziennej pracy? Dołącz do pełnej pasji, zaangażowanej i zintegrowanej ekipy Sodexo – 19. największego pracodawcy na świecie, który ma swoje oddziały w ponad 70 krajach. W Sodexo kariera nie ogranicza, a wspiera w rozwoju: okazuje się różnorodna, pełna wyzwań i niezwykle satysfakcjonująca. Zapewnienie bogatych możliwości rozwoju i nauki oraz wspieranie talentów i kompetencji naszych pracowników są naszym priorytetem od początku istnienia firmy. Sprawdź oferty pracy w Sodexo – na pewno znajdziesz ścieżkę odpowiednią dla siebie!