Regulacje

Zmiany prawne w Sodexo

PSD2 w Sodexo – regulaminy

W związku z wejściem w życie w dniu 14.09.2019 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego – PSD2, oraz wydaniem rekomendacji „Dobre praktyki związane z funkcjonowaniem przedpłaconych instrumentów płatniczych” z dnia 17 czerwca 2019 r. wydanych przez Radę ds. Systemu Płatniczego, organu działającego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego, zaktualizowaliśmy regulaminy wszystkich kart Sodexo oraz formularze zamówień.

Nowe regulaminy obowiązujące od dnia 14.09.2019 r.:

Formularze zamówień do pobrania