Bogaty pakiet atrakcyjnych świadczeń dodatkowych, obowiązujący w danym miejscu pracy, coraz częściej stanowi argument przemawiający za tym, że kandydaci z chęcią aplikują na wolne stanowiska w konkretnej firmie. Tak zwana socjalna działalność pracodawców może przybierać różną formę, jednak najczęściej odnosi się ona do udzielania wsparcia materialnego (rzeczowego lub finansowego) uprawnionym pracownikom. Do tego typu aktywności zalicza się między innymi dofinansowanie wypoczynku oraz udziału w przedsięwzięciach o charakterze kulturowym, oświatowym, sportowym i rekreacyjnym.

Źródło środków finansowych, które przeznacza się na ten cel, stanowi niekiedy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W zależności od sytuacji jego utworzenie jest obligatoryjne lub fakultatywne. Jednak zawsze zgromadzone w taki sposób pieniądze muszą być zagospodarowane odpowiednio, a więc w zgodzie z obowiązującym prawem. Fundamentalna kwestia to chociażby konieczność dostosowania się do aktualnych przepisów podatkowych. Jaka jest kwota wolna od podatku z ZFŚS w 2022 roku? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota wolna od podatku

W kontekście omawianej materii kluczowe znaczenie ma Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o PIT w art. 21 ust. 1 zawiera wyliczenie zwolnień przedmiotowych, jednak na ten moment dla poprawnego rozliczania podatkowego inwestycji finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnego istotną rolę odgrywa zapis zamieszczony w tym drugim akcie prawnym. Na jego podstawie można dowiedzieć się, jaka jest obecnie kwota wolna od podatku z ZFŚS. Pandemia sprawiła, że w związku z tymi nadzwyczajnymi okolicznościami dotychczasowy limit został oficjalnie podwyższony. Nie jest to już 1000 zł, ale 2000 zł – podwyżka wyniosła zatem aż 100%. Po przekroczeniu tej kwoty świadczenie jest opodatkowane, a stawka wynosi 17%.

Wspomniana wartość dotyczy przyznawanych pracownikom szeroko rozumianych świadczeń socjalnych, pieniężnych i rzeczowych w całości sfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że do tej ostatniej grupy nie zalicza się bonów, talonów, czy innych znaków pozwalających wymienić je na określone produkty albo usługi.

ZFŚS – kwota wolna od podatku w wysokości 2000 zł ma moc wiążącą od 2020 aż do końca roku podatkowego, który nastąpi po roku, w którym dojdzie do odwołania stanu epidemii, jaki został ogłoszony już ponad dwa lata temu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Zatem o powrocie do kwoty wolnej od podatku w starej wysokości przesądzą decyzje podejmowane przez najwyższe władze państwowe.

Świadczenia z ZFŚS i podatek dochodowy – podsumowanie

Przepisy polskiego prawa podatkowego mają to do siebie, że często ulegają mniejszym lub większym przekształceniom. W związku z tym wszystkie osoby, na których ciążą określone obowiązki podatkowe (chociażby związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych), powinny zachować czujność i na bieżąco śledzić pojawiające się zmiany, a potem dostosowywać do nich realizowane działania.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.