Zależy mi na kameralnej atmosferze, ważne są dla mnie relacje – w taki sposób często wypowiadają się osoby, które wybierają pracę w małej firmie. Zgrany i efektywny zespół to klucz do sukcesu, ponieważ to nie liczba pracowników jest najważniejsza, a dopasowanie kompetencji i cech osobowości oraz przyjazna atmosfera, w której można realizować wspólne cele. Zespołowość to siła SME, ale też wyzwanie dla menedżera – sprawdź, jak na nie odpowiedzieć.

Potencjał małych firm tkwi w zespołowości, gdzie ludzie dobrze się znają, nie czują się anonimowi, często razem ustalają nowe cele i mają poczucie wpływu na realizowane wspólnie działania. Jednocześnie budowanie i rozwijanie zespołu w warunkach SME stanowi bardzo duże wyzwanie dla liderów, którzy na co dzień muszą zarządzać wieloma różnymi obszarami. A gdy zaczyna brakować mocy przerobowych w zespole – zadań jest więcej niż możliwości, pojawiają się braki kadrowe, rotacja i nagłe odejścia z firmy – nie trudno o napiętą atmosferę, poczucie zmęczenia i frustracji, które wpływają na efektywność i zaangażowanie.

Jak zatem utrzymać energię zespołu? Przede wszystkim należy pamiętać, że budowanie motywacji jest procesem, a podstawą każdej pracy zespołowej jest dbanie o relacje. Aby energia zespołu nie gasła, warto wzmocnić takie obszary jak:

  • ORGANIZACJA PRACY

Małe firmy często nie dysponują tak różnorodnymi narzędziami komunikacji jak korporacje, ale warto otworzyć się na nowoczesne rozwiązania i wybrać takie, które będą dopasowane do potrzeb i preferencji zespołu, po to by usprawnić wspólną pracę i przepływ informacji. Wybór jest bardzo szeroki: Basecamp, Trello, Asana to tylko niektóre z przykładów. Tradycyjna komunikacja też jest nieodzowna, w postaci regularnych spotkań zespołu, podczas których będzie można podzielić się mniejszymi sukcesami, opowiedzieć o aktualnych etapach pracy i wyzwaniach, ale też rozwiać wszelkie wątpliwości związane np. z aktualnym podziałem zadań.

W małej firmie czasem trudniej jest zapanować nad ilością spraw, ze względu na fakt, że często na jednej osobie spoczywa bardzo szeroka paleta obowiązków. Dlatego poza praktycznym narzędziem do zarządzania potrzebne są przede wszystkim umiejętności menedżerskie, dzięki którym lider zespołu będzie umiał efektywnie delegować zadania, a każdy z członków zespołu będzie wiedzieć, co należy do zakresu jego odpowiedzialności. Warto też pomyśleć nad wyznaczeniem godzin czy nawet całego dnia na tzw. pracę głęboką (kiedy wszyscy członkowie zespołu pochłonięci są swoimi dużymi, wymagającymi skupienia uwagi zadaniami i tym samym nie przeszkadzają sobie nawzajem w pracy, dzwoniąc, wysyłając maile etc.).

  • KOMUNIKACJA

Przejrzystość i otwartość w małej firmie to podstawa. Pracownicy nie powinni czuć, że ważne informacje są przed nimi ukrywane albo że ktoś z zespołu jest faworyzowany. A jak to wygląda w rzeczywistości? Jak pokazuje raport Sodexo „Bez maski. Pracownik tu i teraz”, według 30% badanych pracowników małych firm zasada równego traktowania jest łamana. Ponad połowa (59,5%) uważa, że w ich miejscach pracy ten problem nie występuje. Na motywację zatrudnionych wpływa również sposób, w jaki przełożony ocenia ich pracę: czy uwagi są konstruktywne i odnoszą się do konkretnych działań, czy może są zbyt ogólnikowe lub oceniają człowieka (np.” jesteś nieprofesjonalny”), a nie jego zachowanie i zrealizowane zadania. Bardzo istotne w codziennej komunikacji jest też docenianie wagi współpracy zespołowej i pamiętanie o takich słowach jak „dziękuję” – zarówno w relacjach między współpracownikami, jak i na linii przełożony – pracownik. Z badania Sodexo „Potrzeby pracowników 2022” wynika, że tylko 19% pracowników z małych firm słyszy to słowo od swojego przełożonego co najmniej raz w tygodniu.

  • WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

Duch zespołowości zależy również od tego, czy członkowie zespołu mają poczucie sensu pracy. W małych firmach istnieje duża przestrzeń do realizacji własnych pomysłów, m.in. ze względu na krótszą ścieżkę decyzyjną i mniej procedur w porównaniu z dużymi organizacjami. Warto więc zadbać o wspólne planowanie i ustalanie celów w krótszej i dłuższej perspektywie. Co jednak istotne, cele te powinny być realne, mierzalne i określone w czasie! Wymiana doświadczeń między współpracownikami, wzajemna nauka i włączanie się we współtworzenie wizji i kultury firmy – to aspekty, które cementują zespołowość. Warto postawić też na działania w duchu wspólnych wartości, np. zespołowo zaangażować się w inicjatywy społeczne, ekologiczne czy charytatywne. Małe firmy zwykle nie posiadają działów HR czy CSR, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w mniejszym gronie, na mniejszą skalę wzmacniać energię zespołu w tego rodzaju działaniach.

Z myślą o lepszej współpracy i dopasowaniu do zespołu warto też pomyśleć o skorzystaniu z zewnętrznego wsparcia, np. trenera czy HR-owca, i sięgnięciu po narzędzia diagnostyczne czy rozwojowe (jak np. FRIS), dzięki którym będzie można lepiej określić predyspozycje członków zespołu, ich preferowany styl pracy, sposób komunikacji – wszystko to po to, żeby lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i efektywniej współpracować w grupie. Pamiętajmy też o dbaniu o relacje nie tylko w kontekście wykonywania obowiązków służbowych, ale też poprzez integrację, wspólne spotkania nieformalne, świętowanie ważnych okazji i celebrowanie mniejszych i większych sukcesów.

Więcej inspiracji na temat motywowania i budowania poczucia wspólnotowości znajdziesz tutaj.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.