Obecnie wellbeing staje się kluczowym filarem wielu organizacji. Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że dobrostan pracowników bezpośrednio przekłada się na ich wydajność oraz zaangażowanie w realizację zawodowych obowiązków. Dlatego kluczowe staje się dbanie o bezpieczeństwo i jakość życia kadry pracowniczej na różnych płaszczyznach – nie tylko fizycznej, psychicznej i duchowej, ale również intelektualnej (pozwalającej na rozwój swojej kariery). W końcu wellbeing niejedno ma imię, a holistyczne spojrzenie na pracę może przyjmować różną formę.

Wielu pracowników jest zainteresowanych rozwojem osobistym oraz zawodowym. Dlatego z chęcią angażują się oni w organizowane przez pracodawcę przedsięwzięcia, w wyniku których mogą zdobyć nowe kwalifikacje oraz poszerzyć posiadaną wiedzę. Inicjatywy takie jak szkolenia oraz kursy (zewnętrzne, a także przeprowadzane wewnątrz firmy) stanowią interesującą propozycję dla osób, które mają świadomość, że należy uczyć się przez całe życie. Warto jak najszybciej odkryć ich potencjał i czerpać korzyści z coraz lepszych kompetencji kadry pracowniczej.

Jakie szkolenia dla pracowników biurowych okażą się strzałem w dziesiątkę? Które ze sposobów podnoszenia kwalifikacji będą atrakcyjne dla pracowników produkcyjnych? Różnorodne oferty firm świadczących usługi szkoleniowe dają ogromne możliwości. Już teraz zastanów się, jakie rodzaje kursów są najbardziej zgodne z potrzebami Twojego zespołu i zajmij się ich organizacją.

Pracodawca płaci i wymaga

Co daje szkolenie pracowników? To prosta droga do udoskonalania kadry pracowniczej i zwiększania jej efektywności. Inwestując w rozwój swojego zespołu, pracodawca liczy na uzyskanie realnych korzyści. Aby rzeczywiście tak się stało, niezbędne jest dopasowanie kursów do zakresu obowiązków oraz zainteresowań konkretnych osób. W końcu zdobyte w ich wyniku kwalifikacje i umiejętności powinny przydać się w realizacji codziennych zadań. Dla wielu pracowników udział w szkoleniach stanowi kolejny krok na ścieżce ich kariery zawodowej, prowadzącej do zdobycia upragnionego awansu.

Udział członków zespołu w kursach i szkoleniach odbywa się zwykle z polecenia pracodawcy albo z inicjatywy poszczególnych pracowników. W tym pierwszym przypadku najczęściej to właśnie szef pokrywa wszelkie związane z tym koszty. Może to wiązać się z koniecznością podpisania przez uczestnika szkolenia tzw. lojalki. To dokument wiążący pracodawcę i pracownika, zgodnie z którym ten drugi ma obowiązek zachowania lojalności wobec zatrudniającego go podmiotu. Wspomniana uczciwość ma przejawiać się przede wszystkim w tym, że dana osoba nie zmieni miejsca pracy przez czas wskazany w umowie. Jest to zabezpieczenie interesów pracodawcy, dzięki któremu zyskuje on pewność, że członkowie zespołu wykorzystają wiedzę zdobytą na zajęciach doszkalających, pracując na dotychczasowych stanowiskach właśnie w jego firmie. W innym przypadku konieczne będzie zwrócenie środków finansowych, które zostały zainwestowane w szkolenia.

Owocne szkolenia dla pracowników

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa udział pracowników w szkoleniu jest sporym wydatkiem. Dlatego, decydując się na taką inwestycję, należy postawić na wysokiej jakości kursy, wartościowe pod względem merytorycznym i prowadzone przez profesjonalistów. Wszystko po to, żeby wydane na ten cel pieniądze nie poszły na marne.

Co należy zrobić, aby środki finansowe przeznaczone na doskonalenie się kadry pracowniczej rzeczywiście były dobrze zagospodarowane? Jakie szkolenia dla pracowników wybrać? W tym zakresie niezbędne jest znalezienie cieszącej się uznaniem firmy szkoleniowej, która współpracuje z fachowcami, znającymi się na swojej pracy i umiejącymi przekazywać wiedzę w sposób niebanalny oraz angażujący.

Rodzaje szkoleń dla pracowników

Rozwój pracowników może przyjmować różną formę. Z jednej strony istnieje możliwość skupienia się na kompetencjach twardych, a z drugiej na tych miękkich, cechujących się większą uniwersalnością. Można wybierać pośród kursów otwartych i zamkniętych, jak również zajęciach w postaci cyklu wykładów lub prowadzonych metodą warsztatową. Łączy je jedno – celem udziału w szkoleniach jest podwyższanie kwalifikacji, zwiększanie skuteczności realizowanych działań i budowanie wizerunku specjalisty w określonym zakresie.

Jakie szkolenia dla pracowników produkcyjnych okażą się najlepszym wyborem? Które kursy będą odpowiedzią na oczekiwania osób wykonujących pracę o innym charakterze? Sprawdź, jakie są najpopularniejsze formy wsparcia rozwoju kadry pracowniczej.

Szkolenia zawodowe

W utrwaleniu dotychczasowej wiedzy oraz jej pogłębieniu przydatne są szkolenia zawodowe, których tematyka dobierana jest konkretnie do zajmowanego przez daną osobę stanowiska. Dzięki temu zdobywa się umiejętności i kwalifikacje ułatwiające skuteczną realizację zawodowych obowiązków.

Kompetencje miękkie

Szkolenia dla kadry pracowniczej z zakresu kompetencji miękkich stanowią trening indywidualnych umiejętności psychologicznych każdego człowieka. Najczęściej dotyczą one kwestii takich jak: asertywność, negocjacje, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, skuteczne zarządzanie czasem, efektywna organizacja pracy, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów oraz motywowanie.

Języki obce to podstawa

Znajomość języków obcych jest współcześnie uznawana za jedną z najbardziej liczących się umiejętności. W większości przypadków to warunek konieczny do wykonywania pracy na danym stanowisku. Dlatego nie powinien dziwić fakt, że pracodawcy pragną rozwijać ten obszar wiedzy swojego zespołu i decydują się na inwestycję w kursy z zakresu znajomości języków obcych – nie tylko angielskiego, czy niemieckiego, ale i włoskiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Konkretny wybór musi każdorazowo paść na język najbardziej przydatny z perspektywy pracy w danej organizacji.

Realne korzyści

Co dają szkolenia dla pracowników? Z punktu widzenia członków zespołu stanowią one szansę na ich samorealizację oraz są wartościowy źródłem wiedzy, umożliwiającym rozwój prowadzący do realizowania kolejnych celów zawodowych. Inwestowanie pracodawcy w organizację tego typu przedsięwzięć jest pozytywnie odbierane przez kadrę pracowniczą – podnosi zaangażowanie w pracę, zwiększa motywację i lojalność oraz korzystnie wpływa na ocenę sposobu zarządzania firmą. Ponadto grupowe szkolenia są sprawdzoną metodą integracji członków zespołu.

A co zyskuje pracodawca? Wspierając rozwój jednostek przyczynia się do udoskonalania działania całej organizacji. Nikt chyba nie zaprzeczy, że wysoko wykwalifikowana kadra pozwala uzyskiwać lepsze wyniki, osiągać większe zyski i wyróżniać się na tle konkurencji. Pracownicy, którzy mają możliwość stałego rozwoju oraz awansu, ściślej utożsamiają się ze swoim miejscem pracy i nie myślą o szukaniu nowego zatrudnienia. W efekcie pracodawca oszczędza środki finansowe, jakie musiałby przeznaczyć na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz wdrożenie w pracę nowozatrudnionego pracownika. Zatem nasuwa się jeden wniosek – inwestycja w rozwój zespołu to inwestycja w przyszłość.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.