Sposoby motywowania pracowników, dzięki którym poprawią się Twoje wyniki finansowe

Brak motywacji do pracy  dotyczy niestety bardzo wielu pracowników i stanowi poważny problem dla przedsiębiorców. Brak zaangażowania w pracę znajduje swoje odzwierciedlenie w dużo niższej efektywności, którą przedsiębiorcy mogą bardzo łatwo zaobserwować analizując osiągane przez firmę wyniki. Zależność jest zatem prosta – im wyższa motywacja pracowników, tym lepsze wyniki finansowe firmy. Ta sprawdzona zasada dotyczy każdego sektora biznesu. Dlatego też długotrwałe  zaangażowanie pracowników  w ich obowiązki i zmotywowanie do podejmowania większego wysiłku powinno być dla przedsiębiorców jednym z najważniejszych wyzwań. Jak mu sprostać? Jakie sposoby wybrać, by wzmocnić motywację pracowników?

PROGRAMY MOTYWACYJNE – CO TO TAKIEGO?

Programy motywacyjne to jeden z najskuteczniejszych sposobów na poprawę efektywności pracy. Dzięki długofalowości oraz starannie dobranym metodom pozwalają nie tylko wzmocnić motywację pracowników, ale także poprawić ich relacje z pracodawcą. Budują lojalność pracowników względem firmy i wpływają na ich dobre samopoczucie zarówno w miejscu pracy jak i poza nią. Wybierając dobre programy motywacyjne, których zasady opracowane zostały w oparciu o indywidualne potrzeby każdej z zatrudnionych osób, pracodawcy mają szansę w prosty sposób poprawić osiągane przez firmę wyniki. 

Przykładem programu, który został przygotowany z uwzględnieniem tych założeń, może być program  Sodexo Select. Dzięki specjalnej platformie internetowej zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają nieograniczony dostęp do oferowanych świadczeń. Pracownikom umożliwia ona swobodny wybór różnego typu świadczeń pozapłacowych z dziedzin życia codziennego (dofinansowanie posiłków, dostęp do wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych), natomiast pracodawcom daje możliwość wygodnego zarządzania programem. 

Tak elastyczna forma programów sprawia, że każdy z przedsiębiorców może być pewny, że jego inwestycja zostanie optymalnie wykorzystana przez pracowników i tym samym pomoże poprawić osiągane przez firmę wyniki. 

KARTY I KUPONY  PODARUNKOWE

Wykorzystywanie Kart i Kuponów Podarunkowych to kolejny ze skutecznych sposobów na poprawę motywacji pracowników, który wspiera  zaangażowanie w pracę, poprawiając tym samym jej efektywność i budując lojalność zatrudnionych osób. Zasady ich działania są niezwykle proste i uniwersalne a jednocześnie wcale nie mniej skuteczne z tego powodu..  Wręcz przeciwnie – pozwalają osiągnąć zaskakująco pozytywne efekty w zakresie motywacji pracowników. 

Zarówno  Kupon  Podarunkowy  jak i  Karty Podarunkowe  opierają się na podobnych zasadach działania. Ich zadaniem jest wynagrodzenie pracowników za pomocą nagród wybranych przez samych nagradzanych. Szeroka sieć punktów akceptacji sprawia, że wybrana przez pracownika nagroda jest dla niego atrakcyjna i w pełni odpowiada na jego potrzeby. Zastosowanie takich rozwiązań wpływa na poczucie zadowolenia odczuwane przez pracowników, które z kolei pozwala budować ich lojalność względem pracodawcy i całej firmy. 

Nagradzanie pracowników to bardzo ważny element wzmacniania motywacji pracowników. Po pierwsze stanowi jasną formę przekazu tego, że ich zaangażowanie zostaje dostrzeżone przez pracodawcę i spotyka się z jego uznaniem. Po drugie wręczenie nagrody wywołuje u obdarowanego naturalną chęć odwdzięczenia się za  nagrodę, które przekłada się na wzrost zaangażowania pracownika w wykonywane obowiązki. Dzięki temu efektywność jego pracy zdecydowanie wzrasta. Dobór odpowiednich metod motywacji pozwala przedsiębiorcom na poprawę prosperowania własnej działalności i jest najlepszą drogą do sukcesu.