5 KROKÓW DZIELI CIĘ OD PRZYGOTOWANIA PEŁNEGO PROFILU 

Każdy proces HR-owy powinien być oparty na tych samych etapach: rekrutacja, selekcja, rozwój, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie. Żadnego z tych etapów nie można pominąć lub zlekceważyć, jeżeli chcemy budować kompetencyjne stanowiska. Z kolei zbudowanie pełnego i satysfakcjonującego, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, stanowiska, wymaga postawienia pięciu, prawdopodobnie najważniejszych kroków.

1

OKREŚLENIE CELU

Jeżeli Twój pracownik często zadaje sobie pytanie „po co tu jestem?” lub „co ja tu robię?”, znaczy to, że popełniłeś błąd. Twoim zadaniem jest określenie realnych celów i założeń jego pracy. To bowiem od Ciebie właśnie zależą jego wyniki. Zastanów się zatem, jak powinno wyglądać dane stanowisko, z kim współpracować, pod kogo podlegać. Gdy się tego dowiesz, stawianie realnych celów stanie się proste. 

2

USTALENIE ZADAŃ

Efektywna praca nie jest efektem samym w sobie. To konsekwencja przywiązania, lojalności, ale także świadomości tego, co pracownik ma robić, jakie są jego zadania obecnie i do jakich odległych, jednak wciąż realnych celów prowadzą. 

3

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZDARZENIA KRYTYCZNE

Jeżeli nie wiesz, co robić, gdy pojawią się niespodziewane problemy, to znaczy, że nie jesteś odpowiednio przygotowany. A jeżeli Ty nie wiesz, Twój pracownik tym bardziej nie będzie wiedział. Zaplanuj zatem, co zrobić, gdy pojawi się roszczeniowy klient, nowa konkurencja, zmiana przepisów czy niespodziewany czynnik, który jest możliwy w Twojej branży. 

4

DOOKREŚL ZACHOWANIA WSKAŹNIKOWE

Zachowania wskaźnikowe to inaczej optymalne zachowania w trudnej sytuacji. Struktury i schematy działań pozwolą Ci uniknąć niespodziewanych problemów. 

5

OKREŚL KOMPETENCJE

Dopasuj odpowiednie kompetencje do zachowań wskaźnikowych. Gdy tego dokonasz, zanalizuj wyniki i wybierz te, które najczęściej się powtarzają, ale nie więcej niż 10. W ten sposób stworzysz profil kompetencyjny. 

Tekst na podstawie: http://www.hrnews.pl/WsparcieHR,217,.aspx 

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.