Chcesz wdrożyć w swojej firmie politykę benefitową? Zależy Ci na usprawnieniu dotychczasowej strategii motywowania zespołu? W jednej, jak i w drugiej sytuacji niezwykle istotne jest poznanie indywidualnych potrzeb pracowników. Tylko odpowiadając na rzeczywiste oczekiwania kadry pracowniczej, możesz sprawić, że wzrośnie jej zaangażowanie w realizację zawodowych obowiązków.

Piramida potrzeb Maslowa a oczekiwania pracowników

Rynek pracownika wymusza na pracodawcach większe zaangażowanie w dbałość o sytuację osób zatrudnionych oraz kandydatów ubiegających się o pracę na danym stanowisku. Zgodnie z takim podejściem w centrum stawia się człowieka – jego potrzeby, motywacje, wyznawane wartości i życiowe priorytety. Współcześnie, zwłaszcza pracownicy młodego pokolenia, coraz częściej otwarcie mówią o osobistych oczekiwaniach i szukają takiego miejsca pracy, w których ich pragnienia spotkają się z pozytywnym odbiorem.

Pomocna w identyfikacji motywacji pracowników jest piramida potrzeb Maslowa. To graficzne ukazanie ogólnej hierarchii ludzkich potrzeb, które można zastosować także do zarządzania ludźmi w organizacji. Są to kolejno potrzeby: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji. Najpierw zaspokajane są te podstawowe, a dopiero potem można mówić o realizacji tych wyższego rzędu. Interesujące jest to, że wykonywanie pracy zawodowej w wielu przypadkach pozwala ludziom uzyskać satysfakcję nawet na wszystkich wskazanych poziomach.

Potrzeby fizjologiczne stanowią podstawowy element funkcjonowania człowieka. W miejscu pracy można je zagwarantować poprzez stworzenie warunków sprzyjających realizacji powierzonych obowiązków – zapewnienie czasu na przerwę, odpowiedniej temperatury powietrza, właściwego oświetlenia pomieszczeń, dostępu do wody pitnej oraz infrastruktury sanitarno-socjalnej. Z kolei zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa przejawia się w stabilności zatrudnienia, otrzymywaniu regularnej pensji, a także dostępowi do służby zdrowia.

Po zaspokojeniu tych fundamentalnych potrzeb, do głosu dochodzi potrzeba przynależności, która dotyczy kwestii społecznych i relacji jednostki z innymi osobami. Człowiek pragnie mieć świadomość, że jest częścią jakiejś zbiorowości, w której jest akceptowany i odgrywa istotną rolę. Identyfikacja z firmą, w której się pracuje, ma naprawdę duże znaczenie dla odczuwanej przez pracownika motywacji. W związku z tym wszyscy członkowie organizacji muszą troszczyć się o to, aby atmosfera w miejscu pracy była jak najlepsza i pozytywnie wpływała na nastawienie poszczególnych członków zespołu.

Potrzeba uznania to budowanie poczucia własnej wartości pracownika. Ludzie chcą być doceniani oraz nagradzani za dobrze wykonywaną pracę, liczą na to, że po zrealizowaniu konkretnego zadania otrzymają informację zwrotną, pozwalającą weryfikować postępy i wprowadzać ewentualne poprawki. Kadra pracownicza pragnie również, aby pracodawca liczył się z jej zdaniem i systematycznie prosił o opinię w kwestiach ważnych dla całej organizacji.

Badając podejście pracowników do ich pracy, niezmiernie ważne jest skupienie się na ich potrzebie samorealizacji. W zdecydowanej większości przypadków ludziom zależy na konsekwentnym dążeniu do spełniania kolejnych celów zawodowych – chcą się rozwijać, zdobywać doświadczenie, angażować w ambitne projekty, pogłębiać swoją wiedzę, poszerzać zakres umiejętności i kompetencji. Interesująca jest dla nich również realna wizja uzyskania awansu.

Które z potrzeb pracowników są najważniejsze?

Ludzie różnią się między sobą, dlatego bardzo trudno jest jednoznacznie wskazać, które z potrzeb pracowników można zdefiniować jako te najważniejsze. Dla jednych najbardziej liczy się możliwość zdobycia środków finansowych na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Inni przywiązują największą wagę do ciągłego rozwoju, poszerzania wiedzy oraz zdobywania dodatkowych umiejętności. Na pewno jest także grupa pracowników, której priorytetem jest poznanie nowych ludzi, zintegrowanie się z zespołem i poczucie przynależności do konkretnej organizacji.

W jaki sposób można poznać potrzeby pracowników?

Najprostszą metodą poznania pracownika, z jakiej może skorzystać pracodawca, jest rozmowa w cztery oczy. Sprawdza się ona zwłaszcza wtedy, gdy liczebność zespołu nie jest duża. Jednak, aby takie spotkanie przyniosło oczekiwany skutek, należy się do niego odpowiednio przygotować. Warto sporządzić listę pytań oraz kwestii, jakie będzie chciało się poruszyć. Powinno się zwrócić uwagę między innymi na hierarchię potrzeb danej osoby, jej życiowe priorytety, motywacje, cele zawodowe na przyszłość oraz ocenę funkcjonowania firmy. Wiele może pokazać to, o czym dany człowiek mówi najwięcej, a także jakie emocje (pozytywne czy negatywne) wywołuje w nim omawiane zagadnienie. Niezbędne jest jednoczesne obserwowanie mowy ciała pracownika. Oczywiście sposób ten nie zawsze zyskuje uznanie w oczach kadry pracowniczej, ponieważ niektóre osoby, ze względu na obawy dotyczące związanych z tym konsekwencji, boją się szczerze wyrażać swoje zdanie, zwłaszcza jeśli co do niektórych spraw jest ono krytyczne.

Odpowiedzią na tę niedogodność są anonimowe ankiety. Zdają one egzamin w dużych firmach, zwłaszcza jeśli są przeprowadzane w formie elektronicznej. Pozwala to w szybki i zautomatyzowany sposób zebrać odpowiedzi od wszystkich pracowników, a następnie przetwarzać je oraz analizować. Tę uniwersalną metodę można dopasować do charakteru firmy, a także celu, w jakim przeprowadza się takie badanie. Należy każdorazowo przygotować spersonalizowany kwestionariusz, w którym zawarte będą zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Trzeba mieć na uwadze, aby takie audyty odbywały się regularnie i zawsze dotyczyły tylko jednej kwestii. Ponadto, wypełnienie ankiety nie powinno zająć pracownikowi zbyt dużo czasu. W innym przypadku straci on początkowy zapał, szybko się zniechęci i najprawdopodobniej nie udzieli odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

Potrzeby pracowników – dlaczego warto je znać?

Znajomość potrzeb pracowników jest w dzisiejszych czasach kluczem do efektywnej pracy całych organizacji. Każdy pracodawca powinien na różne sposoby zdobywać tę wiedzę, analizować ją, wyciągać odpowiednie wnioski, a następnie wprowadzać w życie właściwe działania. Tylko wtedy będzie możliwe zorganizowanie oraz wdrożenie strategii motywowania w pełni dopasowanej do specyfiki konkretnej firmy i prawdziwych oczekiwań tworzących ją ludzi.

>>> Zobacz, jak zbadać satysfakcję pracowników w Twojej firmie!

Posiadanie aktualnych danych dotyczących potrzeb pracowników jest wartościowe również dlatego, że prowadzi do poprawy atmosfery w zespole oraz usprawnia komunikację pomiędzy współpracownikami. Ponadto, pracownicy po prostu czują się bardziej usatysfakcjonowani, jeśli widzą, że pracodawca realnie interesuje się ich oczekiwaniami i bierze je pod uwagę podczas planowania różnych przedsięwzięć. Członkowie zespołu mają wtedy poczucie, że przynajmniej w pewnym stopniu posiadają wpływ na funkcjonowanie organizacji, której są częścią.

Mając na uwadze, że każdy człowiek ma swój własny system wartości, należy jednocześnie pamiętać, iż potrzeby pracowników ewoluują na przestrzeni czasu. Warto więc na bieżąco monitorować zmiany zachodzące w tym zakresie i dopasowywać do nich swoje działania w zakresie motywowania zespołu. Tylko wtedy oczekiwania kadry pracowniczej będą mogły stać się rzeczywistością. Zadbaj o dobro swoich pracowników, a szybko przekonasz się, że jest to inwestycja, która zawsze się opłaca.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.