Coraz częściej widać, że wiele firm decyduje się na partnerstwo biznesowe, które stanowi ogromne wsparcie na drodze prowadzącej do upragnionego celu. Takie połączenie sił naprawdę się opłaca, a wynikające z niego korzyści znajdują się niemal na wyciągnięcie ręki. Wystarczy znaleźć godnego zaufania partnera, ustalić jasne reguły współpracy, wyznaczyć wspólny kierunek i wykazać się odpowiednim zaangażowaniem.

Partnerstwo w biznesie – co musisz wiedzieć?

Partnerstwo biznesowe stanowi przykład szczególnej umowy, która jest zawierana na zasadzie dobrowolności pomiędzy co najmniej dwoma stronami w celu szeroko rozumianej poprawy pozycji społeczno-gospodarczej każdego z partnerów. Partnerskie relacje są budowane zgodnie z zasadami etyki, w warunkach równości, pozwalających zachować indywidualność oraz autonomię. Współpraca biznesowa jest przykładem pokazującym, że razem można osiągnąć więcej niż gdyby działało się w pojedynkę.

Na jakich wartościach powinno opierać się partnerstwo biznesowe? Kluczowe znaczenie ma: uczciwość, zaufanie, odpowiedzialność, rzetelność, szacunek, poczucie wspólnoty i rozumienie wzajemnych oczekiwań oraz potrzeb. Ponadto niezwykle ważna jest otwarta komunikacja, uwzględniająca sprawny przepływ informacji pomiędzy każdą ze stron. Pozwala to szybko identyfikować pojawiające się problemy, jak również natychmiastowo podejmować kroki zmierzające do ich skutecznego rozwiązania. Model współpracy oparty na partnerstwie wymaga jednocześnie nieustannego pielęgnowania relacji i wykazywania się własną inicjatywą, a w razie potrzeby także elastycznością. Wtedy możliwe jest osiągnięcie efektu win-win.

Partnerstwo biznesowe można dostrzec na różnych płaszczyznach, także tych związanych z realizacją przedsięwzięć wspierających sprzedaż. Marki coraz częściej łączą siły podczas przeprowadzania akcji promocyjnych – współpraca w tym zakresie jest podyktowana przede wszystkim rosnącymi wymaganiami klientów, jak również pandemią koronawirusa i jej skutkami. Wspólne działanie generuje liczne korzyści:

 • pozwala zaoszczędzić na kosztach organizacji loterii lub konkursu,
 • ułatwia komunikację z odbiorcami,
 • daje szersze możliwości wypromowania się i dotarcia do potencjalnych uczestników.

To świetna opcja dla firm dysponujących mniejszym budżetem, które jednak chcą pozyskać nowych odbiorców i zadbać o lojalność stałych klientów.

Jakie zalety wynikają z partnerstwa biznesowego?

Stawiając w praktyce na partnerstwo biznesowe, można czerpać z wielu związanych z tym korzyści (krótkoterminowych, jak również długofalowych), które pozytywnie wpływają na kondycję przedsiębiorstwa i tworzą perspektywę dla jego swobodnego rozwoju. Do głównych atutów należy:

 • szybszy rozwój firmy,
 • wzrost skuteczności realizowanych działań,
 • wzmocnienie pozycji na rynku,
 • zdobycie przewagi nad konkurencją,
 • możliwość wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń,
 • efektywne wykorzystywanie czasu, jakim się dysponuje,
 • zaistnienie w świadomości grupy odbiorców,
 • większa odporność na ewentualne trudności,
 • zyskanie ubezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,
 • wzajemne wspieranie się i uzupełnianie,
 • dotarcie do nowych klientów i pozyskanie nowych rynków zbytu,
 • sprawniejsza realizacja skomplikowanych przedsięwzięć,
 • wykorzystywanie potencjału pracy zespołowej,
 • wiarygodna postawa wobec podmiotów trzecich (np. instytucji państwowych lub struktur bankowych).

Partnerstwo biznesowe – podsumowanie

Ze względu na swoją wartość partnerstwo biznesowe cały czas zyskuje na popularności. Tego typu zjawisko można dostrzec zarówno wśród mniejszych, jak i większych firm, działających w różnych branżach, którym nieobce jest strategiczne, przyszłościowe myślenie. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości ten trend miał ulec jakimś znacznym przekształceniom. Współpraca dwóch lub większej liczby podmiotów niesie za sobą wiele korzyści. Jeśli chce się zrealizować założone cele i odnieść upragniony sukces, nie warto ignorować potencjału, jaki tkwi w tym rozwiązaniu.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.