Pracodawcy, którzy utworzą w swojej firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (inaczej określany także jako fundusz socjalny lub ZFŚS), muszą w odpowiednich terminach dokonywać corocznych odpisów podstawowych, naliczanych zgodnie z przeciętną liczbą zatrudnionych pracowników. Odpis na ZFŚS – czym jest? Co warto o nim wiedzieć? Jaka podstawa naliczania odpisu obowiązuje w 2022 roku? Czy jej wysokość zmieniła się względem poprzedniego okresu, czy też utrzymuje się na tym samym poziomie? Sprawdź aktualne informacje na ten temat i kształtuj swoje zachowanie w zgodzie z literą prawa!

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – co to jest?

Coroczny odpis podstawowy – legalna definicja tego pojęcia znajduje się w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a dokładniej w art. 2 tego aktu prawnego. Zgodnie ze wskazanym tam wyjaśnieniem, odpis na ZFŚS jest równowartością odpisów o określonej wysokości, jakich dokonuje się na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy Funduszu. Innymi słowy, są to środki finansowe przeznaczone na działania socjalne realizowane w konkretnym przedsiębiorstwie.

Pieniądze te przekazuje się w dwóch ratach – pierwsza przelewana na konto ZFŚS do 31 maja każdego roku (ma stanowić przynajmniej 75% kwoty odpisu podstawowego) oraz pozostała część płatna do końca września. Warto podkreślić, że wskazane terminy dotyczą jedynie sytuacji, w których Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych powstaje obligatoryjnie (przy dobrowolnym ZFŚS nie mają one zastosowania).

Ile wynosi odpis na ZFŚS w 2022 roku?

Ustalono, że od 1 stycznia tego roku wysokość odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie wyliczana zgodnie z przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym w gospodarce narodowej z II półrocza 2019 roku. Wartość bazowa odpisu na ZFŚS w 2022 roku wynosi zatem 4434,58 zł. Dla porównania należy zaznaczyć, że podstawa do obliczeń odpisu na ZFŚS w 2021 roku wynosiła 4134,02 zł, zatem zauważalny jest wzrost tej kwoty o 300,56 zł.

Wysokość odpisów obligatoryjnych (podstawowych) – pracodawca ma obowiązek je uwzględnić:

  • jeden pracownik zatrudniony w normalnych warunkach (37,5%) – 1662,97 zł,
  • jeden pracownik młodociany: kwota zależy od roku nauki – pierwszy (5%), drugi (6%), trzeci (7%) – odpowiednio 221,73 zł, 266,07 zł i 310,42 zł.

Wysokość odpisów podwyższonych:

  • jeden pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (50%) – 2217,29 zł.

Wysokość odpisów fakultatywnych – podjęcie ostatecznej decyzji co do ich naliczenia, należy do pracodawcy:

  • na każdą zatrudnioną osobę posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zwiększenie odpisu o 6,25%) – 277,16 zł,
  • na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (zwiększenie odpisu o 6,25%) – 277,16 zł,
  • na każdą zatrudnioną osobę, jeśli pracodawca utworzy żłobek lub klub dziecięcy i całą kwotę przeznaczy właśnie na ten cel (zwiększenie odpisu o 7,5%) – 332,59 zł.

Zmiana wysokości odpisu ZFŚS w 2022 roku – podsumowanie

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na temat aktualnych zasad dotyczących odpisów na fundusz socjalny? Sprawdź Ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022. Pozwoli Ci to prawidłowo wypełniać wszelkie obowiązki dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.