Motywacja bez tajemnic – sprawdź, jak wprowadzić ją do swojej firmy

Motywacja to – tuż obok  lojalności – jedno z najważniejszych pojęć w biznesie. To od niej zależy wydajność pracy zatrudnionych w firmie osób, a tym samym płynność jej funkcjonowania i wysokość osiąganych wyników. Pomimo że odgrywa ona tak istotną rolę dla prosperowania każdej firmy, niestety nie każdy przedsiębiorca potrafi zadbać o to, żeby utrzymywała się ona na jak najwyższym poziomie, często wręcz bagatelizując jej znaczenie. Tymczasem to duży błąd, który może kosztować firmę bardzo wiele. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Przede wszystkim należy znaleźć metodę na wzmocnienie motywacji naszych pracowników, która będzie na tyle atrakcyjna, że w rzeczywisty sposób zwiększy ich zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jedną ze skuteczniejszych jest Karta Flexi Pass. Co warto wiedzieć na jej temat?

Znajdź swój sposób na motywację pracowników

Kluczem do zwiększenia motywacji zatrudnianych przez nas osób jest ich dobre poznanie. Zebranie informacji na temat ich potrzeb, zainteresowań, stylu życia i upodobań pozwala na dalszym etapie opracować skuteczny system nagradzania, który będzie zarówno sposobem wyrażania wdzięczności za dotychczasowy trud pracy, jak i zachętą do dalszych starań. Niestety dla pracodawcy, który każdego dnia musi mierzyć się z całym szeregiem zadań i obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, nawiązanie bliższej relacji z każdą zatrudnioną osobą jest wyzwaniem bardzo trudnym, a często wręcz niemożliwym.

Co zrobić w takiej sytuacji? Czy zostajemy wówczas skazani na korzystanie z nieskutecznych metod wzmacniania motywacji, czy też lepiej, żebyśmy w ogóle zrezygnowali z ich wprowadzania? Oczywiście, że nie. Wystarczy tylko sięgnąć po metody uniwersalne, które dzięki dużej swobodzie realizacji pozostawianej samemu pracownikowi okazują się być równie atrakcyjne dla każdego. Ich wdrożenie pozwala więc wypracować wszystkie założenia bez nadmiernego zaangażowania ze strony pracodawcy. Jedną z takich metod jest Karta Flexi Pass przygotowana przez firmę Sodexo.

Karta Flexi Pass – atrakcyjna nagroda dla każdego

Wprowadzenie Karty Flexi Pass do naszej firmy to gwarancja skutecznej motywacji pracowników, która sprawdza się za każdym razem. Karta opracowana przez specjalistów Sodexo – firmy posiadającej wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wsparcia biznesu – jest niezwykle uniwersalnym narzędziem, które wzmacnia motywację naszych pracowników, zachęcając ich do dalszych starań.

Zapewnia ona dostęp do zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. W ramach zgromadzonej na niej środków każdy posiadacz karty może wybrać, w których zajęciach i z jaką częstotliwością chce uczestniczyć. Obszerna sieć punktów akceptujących pozwala na pełną swobodę wyboru nie tylko rodzaju zajęć, ale także miejsc, w których się one odbędą. Korzystanie z karty uprawnia ponadto do atrakcyjnych zniżek cenowych oraz zapewnia możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach wraz z bliskimi.

Karta Flexi Pass – dlaczego warto w nią zainwestować?

Karta Flexi Pass to doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o wspólne spędzanie wolnego czasu – stanowi nie tylko atrakcyjne świadczenie pozpłacowe, ale też świetny sposób na relaks i regenerację sił naszych pracowników, a to z kolei pomaga poprawić wydajność ich pracy. Nie od dziś bowiem wiadomo, że zrelaksowany pracownik ma więcej energii i chęci do wypełniania swoich obowiązków.

Środki przydzielone pracownikowi w ramach karty, które nie zostaną wykorzystane w danym miesiącu, przechodzą na kolejny, dzięki czemu karta może być użytkowana w dowolny sposób, zgodnie z indywidualnymi potrzebami obdarowanych. Tak duża uniwersalność sprawia, że Karta Flexi Pass jest niezwykle skutecznym narzędziem wzmacniania motywacji.
Motywacja w biznesie, czyli inne sposoby na poprawę wydajności pracowników
Skoro dowiedzieliśmy się już, jak motywować pracowników za pomocą karty Flexi Pass, to sprawdźmy teraz, jakie inne techniki motywacyjne okazują się równie istotne w procesie zwiększania wydajności zatrudnianych przez nas osób.

  • Sprawne zarządzanie: motywacja w pracy w dużej mierze zależy zarówno od kompetencji manageramenagera kierującego danym zespołem, jak i od sprawnego prowadzenia całej firmy. Osoby zarządzające powinny przede wszystkim wykazywać się umiejętnościami związanymi z przydzielaniem zadań poszczególnym pracownikom (zgodnie z ich kompetencjami), negocjowaniem, dyrektywnością oraz motywowaniem. Ważne jest również, by liderzy byli asertywni i jednocześnie empatyczni, a także by potrafili panować nad własnymi emocjami;
  • Komunikacja: transparentna komunikacja z pracownikami sprawia, że każda z zatrudnionych osób wie, co należy do jej obowiązków. Dzięki temu pracownicy czują się pewni siebie, są w stanie jasno określić swoje cele oraz odpowiednio zorganizować czas, by zwiększyć wydajność swojej pracy;
  • Jasna ścieżka kariery: dobrym sposobem na zmotywowanie pracownika jest przedstawienie mu możliwej ścieżki kariery. Pamiętajmy, że każda z zatrudnianych przez nas osób powinna wiedzieć, jakie kroki może wykonać, by wejść na kolejny szczebel swojej drabiny zawodowej – taka informacja zmotywuje ją do wydajniejszej pracy i zwiększy jej ambicje;

Nagrody, rozwój i atmosfera

Oprócz sprawnego zarządzania, dobrej komunikacji oraz jasno określonej ścieżki kariery, pracownikom warto zapewnić również:

  • Bogaty system prezentów i bonusów: motywacja pracowników w dużej mierze zależy od systemu ich nagradzania – pracownik, który wie, że pracując wydajniej, może liczyć na duży bonus, zdecydowanie chętniej przyłoży się do swoich obowiązków;
  • Możliwość rozwoju: ważne jest także, by nasi pracownicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności. W tym celu upewnijmy się, że regularnie wysyłamy ich na szkolenia, na których skutecznie poszerzą swoje kompetencje;
  • Przyjazną atmosferę: przyjazna atmosfera w firmie to niezwykle istotny element w procesie motywowania pracowników. Jeżeli zespół jest zgrany, a jego członkowie lubią spędzać czas w swoim towarzystwie, to zdecydowanie łatwiej będzie im ze sobą współpracować.

Motywowanie pracowników tak, by jak najlepiej wypełniali swoje obowiązki i, jednocześnie, czuli się doceniani za swoją pracę, to nie lada wyzwanie. Warto jednak zainwestować w tę misję, tworząc przyjazne środowisko pracy dla swoich podwładnych. W ten sposób udowodnimy im, że cenimy to, co robią. A oni odwdzięczą się precyzyjną, kompetencjami i wiedzą.