Zdrowie, wypoczynek oraz zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym to obszary, w których – zdaniem pracowników fizycznych – pracodawcy powinni ich najbardziej wspierać. Tak wynika z najnowszego raportu Sodexo „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych”, który potwierdza, że dopasowanie benefitów do potrzeb stanowi pierwszy krok w stronę większej motywacji.

 

Mimo że takie słowa jak „praca zdalna” oraz „home office” były powtarzane niczym mantra podczas kolejnych pandemicznych fal, to tak naprawdę – według danych Eurostatu – tylko 9% osób w Polsce pracowało w takim trybie. Pozostali wykonywali swoje obowiązki w zakładach pracy, w sklepach, aptekach, szpitalach…Dlatego też w tej grupie pracowniczej szczególnie popularnymi słowami były „reżim sanitarny” i „dystans fizyczny”, gdyż to one wpływały na organizację czasu pracy oraz kontakty i komunikację z klientami. Jak wynika z najświeższych badań Sodexo*, 33% pracowników fizycznych przyznało, że po ogłoszeniu pandemii zmienił się sposób wykonywania pracy w ich firmach. Najczęściej wiązało się to z wprowadzeniem rygorystycznych zasad sanitarnych (55%) oraz zmianą organizacji pracy, np. system zmian (54%).

 

Niedopasowane benefity

Pracodawcy podejmowali różne działania wspierające pracowników, a do najpopularniejszych rozwiązań należało zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej (66%) i bezpiecznych warunków pracy w dotychczasowej lokalizacji (37,5%). Pojawiały się też jednak różne przeszkody i niedociągnięcia, co finalnie wpłynęło na poziom zadowolenia pracowników. Tylko 52% badanych pracowników fizycznych przyznało, że działania podejmowane przez pracodawców po ogłoszeniu pandemii, w kontekście funkcjonowania firmy były zdecydowanie lub raczej wystarczające. Głównym powodem było niedopasowanie benefitów do potrzeb, na co wskazało aż 61% respondentów uważających, że pracodawcy mogli postarać się bardziej.

 

Jak zwiększyć motywację?

Raport Sodexo „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych” wyraźnie pokazuje, że choć pandemia stanowi wspólne wszystkim doświadczenie, to warto na nie spojrzeć w sposób indywidualny i uwzględnić specyfikę grup pracowniczych. Wyzwania i oczekiwania zatrudnionych są bowiem bardzo zróżnicowane, co rzutuje także na motywację i satysfakcję. Dlatego też w budowaniu kultury zaangażowania i otwartości pomoże bardziej świadome prowadzenie polityki benefitowej. Warto wiedzieć, co rzeczywiście jest ważne i potrzebne zatrudnionym, a także co ma wpływ na zmianę preferencji. Jak pokazują badania Sodexo, najbardziej atrakcyjne benefity oczami pracowników fizycznych to: dodatkowy płatny urlop (42%), dofinansowanie wypoczynku (40%), ubezpieczenia na życie (27%) oraz dofinansowanie dojazdu do pracy (26%). Jak widać, w cenie są benefity, które wspierają work-life balance, odpoczynek i zdrowie, jak również pozwalają wprowadzić realne oszczędności w domowym budżecie i uszczuplić prywatne wydatki, związane choćby z codziennym pokonywaniem kilometrów do zakładu pracy.

 

Pandemia niejako przetasowała zawartość koszyków świadczeń i udowodniła, że kluczowe są takie benefity, które dają bezpieczeństwo i socjalną podstawę. Czasem najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze, ale aby to sobie uzmysłowić, należy otworzyć się na głosy pracowników. Tylko dzięki temu można stworzyć czy udoskonalić ofertę, która faktycznie będzie „żyła”, ponieważ zatrudnieni będą z niej chętnie korzystać. Przykładem takiego praktycznego benefitu są opłacone przez pracodawcę posiłki dla pracowników. Aż 80% badanych pracowników fizycznych, którzy nie mają regularnie dofinansowanych posiłków w pracy lub otrzymują jedynie owoce w biurze, odpowiedziało twierdząco na pytanie: „Czy chciałbyś/chciałabyś mieć regularnie dofinansowane posiłki w Twojej firmie?”.

 

Wellbeing na pierwszym miejscu

Kluczem do sukcesu jest holistyczne podejście, dlatego przy doborze benefitów należy uwzględnić różne czynniki. W pandemii część świadczeń zostało zlikwidowanych lub dostęp do nich był ograniczony, co również potwierdzają badania Sodexo. Nowe czasy zrodziły zapotrzebowanie na nowe benefity, jak choćby możliwość uzyskania wsparcia medycznego czy psychologicznego. Tak istotne jest więc, by rozmawiać z pracownikami o tym, czego im brakuje, a co zdecydowanie wspiera ich dobrostan. Pracownicy fizyczni przeszli trudny sprawdzian adaptacji do nowych warunków i radzenia sobie ze stresem, ponieważ często byli na tzw. pierwszej linii frontu. W utrzymaniu energii życiowej i satysfakcji zawodowej, ale też we wzmocnieniu relacji z pracodawcą, pomoże im poczucie, że są traktowani jako partnerzy dialogu. Bez względu na to, w jakiej rzeczywistości obudzą się za kilka tygodni czy za rok, warto zadbać o jakość komunikacji, rzetelnie informować o zmianach związanych z funkcjonowaniem firmy, zbierać feedback dotyczący wdrożenia nowych rozwiązań i badać poziom satysfakcji benefitowej.

 

Dowiedz się więcej – pobierz pełną wersję raportu

* Badanie ilościowe „Potrzeby Pracowników 2021” zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie N=1004 pracowników firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wywiady internetowe) w czerwcu 2021 roku.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.