Home office i wideokonferencje rozgościły się już na dobre w życiu zawodowym wielu osób. Jak wynika z najnowszego raportu Sodexo, pandemia wpłynęła na sposób wykonywania obowiązków u blisko dwóch trzecich pracowników biurowych. Zmiana modelu pracy przedefiniowała również oczekiwania benefitowe. 68% badanych pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien pokryć dodatkowe koszty pracy w domu.

 

Praca zdalna stała się wspólnym doświadczeniem wielu grup zawodowych, jednak opinie na temat tej formy pracy są bardzo różne. Część pracowników z ulgą powróciła do biur i dawnych nawyków. Inni nawet nie wyobrażają sobie, że mieliby pracować wyłącznie stacjonarnie, z codziennymi dojazdami do firmy po tym, jak odkryli korzyści związane z pracą z domu. W niektórych organizacjach powierzchnia biurowa została zredukowana i mocno postawiono na home office oraz tryb hybrydowy. Przed pracodawcami stoi zatem wyzwanie polegające na pogodzeniu bardzo różnych preferencji i zadbaniu o takie warunki pracy, które będą komfortowe, niezależnie od dominującego modelu.

 

Trzy modele pracy – który najlepszy?

Najnowsze badania zrealizowane dla Sodexo potwierdzają różnorodność potrzeb. Jak wynika z raportu „Dwa światy – oczekiwania i potrzeby pracowników biurowych oraz fizycznych”*, 38% badanych pracowników biurowych za najlepszy model pracy uważa pracę hybrydową, ale częściej w biurze niż w domu. Na pracę wyłącznie stacjonarną w biurze wskazało 27% respondentów. Z kolei praca hybrydowa, ale z proporcjami: częściej w domu niż w biurze, stanowi najbardziej atrakcyjne rozwiązanie dla 24% badanych.

 

Home office czy powrót do biura? Sposoby na motywację

Aż 59,8% badanych pracowników biurowych przyznało, że zmienił się sposób wykonywania pracy w firmie po ogłoszeniu pandemii. Najpopularniejszymi zmianami były praca częściowo zdalna oraz wprowadzenie rygorystycznych zasad sanitarnych. Jak firmy mogą zachęcić zatrudnionych do powrotu do biur? Zdaniem ponad połowy pracowników biurowych pracodawcy powinni pozwolić na elastyczną formułę pracy, tak aby można było wybrać pracę zarówno zdalną, jak i stacjonarną. 51% respondentów twierdzi, że pomogłoby również zapewnienie warunków do bezpiecznego wykonywania pracy. Motywatorami mogą być też ruchomy czas rozpoczęcia pracy (46%) oraz zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej (46%). A co z osobami pracującymi zdalnie? Domowe warunki pracy wpłynęły na ich ocenę sytuacji i oczekiwania względem organizacji. – Praca w biurze wiązała się z różnymi benefitami, ale teraz, gdy tak dużo czasu spędzam w domu, przydałyby się rozwiązania dopasowane do tej sytuacji. Co prawda nie tracę pieniędzy na dojazdy, ale home office wiąże się z innymi kosztami, jak choćby prąd czy internet – mówi Marta, księgowa z kilkuletnim stażem. Potwierdzają to też wyniki badania Sodexo. Dwóch na trzech pracowników biurowych uważa, że pracodawca powinien pokryć dodatkowe koszty pracy w domu, a najczęściej deklarowana kwota to 101-200 zł.

 

Benefity na zmienne czasy

Krajobraz społeczno-ekonomiczny jest tak dynamiczny, że wraz z nim zmienia się także polityka benefitowa w firmach. Z drugiej strony, część świadczeń nie wychodzi z mody i zachowuje swój ponadczasowy wymiar. Jakie więc benefity są najbardziej atrakcyjne? Na pewno takie, które są praktyczne i pozwalają odciążyć domowy budżet. Nie dziwi zatem, że najwięcej badanych pracowników biurowych wskazało dofinansowanie wypoczynku (38%). Na kolejnym miejscu pojawiły się elastyczny czas pracy (33%) i dodatkowy płatny urlop (33%). Zdaniem respondentów w ofercie świadczeń powinny znajdować się także poszerzone, zaawansowane pakiety medyczne (29%). Dbałość o czas to wspólny mianownik pożądanych świadczeń. W świecie, który wciąż przyspiesza, zachowanie równowagi i możliwość zatrzymania się, odpoczynku i spokojnego chłonięcia chwil są bezcenne. Z kolei realizacja różnych ról i zadań wymaga umiejętnego żonglowania priorytetami, a sprzyjać temu może elastyczny grafik. Co jeszcze mogłoby się przyczynić do lepszej organizacji czasu, również tego domowego? Na przykład uzyskanie wsparcia…kulinarnego. 43% badanych pracowników biurowych, którym podoba się, że mają regularnie dofinansowane posiłki w pracy, twierdzi, że dzięki temu czują, że pracodawca o nich dba. 41% respondentów przyznaje, że je regularniej, a 38% dostrzega w takim rozwiązaniu oszczędność pieniędzy.

 

Co dalej?

W ciągu kilkunastu miesięcy pandemii udało się w wielu wypadkach wdrożyć narzędzia pracy online, home office i zasady sanitarne w biurach. Warto jednak pamiętać również o działaniach wspierających pracowników, o jakości komunikacji w warunkach pracy hybrydowej, wzmacnianiu kultury organizacji i dostarczaniu narzędzi motywacyjnych i rozwojowych, które będą odpowiedzią na aktualne realia. Aż 49% pracowników biurowych, którzy uważają, że działania pracodawców podjęte w pandemii były niewystarczające, jako powód wskazało niedostosowanie benefitów do potrzeb. W kształtowaniu polityki benefitowej pomoże zatem personalizowanie oferty, korzystanie z technologii i holistyczne spojrzenie na świat pracowników.

 

Poznaj więcej preferencji pracowników. Pobierz raport

 

* Badanie ilościowe „Potrzeby Pracowników 2021” zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo, na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie N=1004 pracowników firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wywiady internetowe) w czerwcu 2021 roku.  

 

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.