Poziom odczuwanego zadowolenia z pracy jest jednym z najchętniej badanych zagadnień w ramach psychologii zarządzania w organizacji. Nic dziwnego, ponieważ w każdej firmie potrzebni są kreatywni, zmotywowani, spełnieni zawodowo, pozytywnie nastawieni do realizacji obowiązków pracownicy, dla których wykonywana praca jest źródłem radości. Dzięki swojemu zaangażowaniu stanowią oni kluczowy kapitał przedsiębiorstwa oraz jego wizytówkę. Są fundamentem organizacji, w który niezaprzeczalnie opłaca się inwestować. Jednak skąd pracodawca może czerpać wiedzę na temat poziomu satysfakcji w swoim zespole? Za pomocą jakich metod warto badać zadowolenie pracownika w miejscu pracy?

Czym jest badanie satysfakcji pracowników?

Satysfakcja zawodowa to ogół pozytywnych postaw i odczuć, jakie prezentuje pracownik zarówno względem środowiska, w którym pracuje, jak również wobec realizowanych obowiązków zawodowych. Jej poziom jest mierzony poprzez badania satysfakcji pracowników, które są kluczowym elementem odpowiedzialnego zarządzania zespołem. Tego typu pomiary stanowią cenne narzędzie diagnostyczne pozwalające uzyskać ogólnofirmowy feedback na określony temat bezpośrednio związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dzięki takim badaniom możliwe jest zebranie aktualnych opinii od wszystkich członków danej organizacji i pokazanie im, że ich zdanie się liczy. Bazując na tych informacjach, wyznacza się obszary wymagające usprawnień oraz likwiduje występujące bariery i problemy.

Czego powinno dotyczyć badanie satysfakcji pracowników?

Głównym celem takich badań jest zweryfikowanie poziomu satysfakcji pracowników, a więc określenie rodzaju przedstawianych przez nich potrzeb oraz stopnia ich zaspokojenia. Natomiast cele szczegółowe, a także dokładny zakres badania, muszą być każdorazowo ustalane i dostosowywane do zamierzeń organizacji, w której są przeprowadzane. Najczęściej te czynności sprawdzające doyczą: wysokości wynagrodzenia, relacji z przełożonym i współpracownikami, atmosfery w miejscu pracy, możliwości rozwoju zawodowego, komunikacji w firmie, organizacji i warunków pracy oraz współpracy w zespole.

W jakiej formie przeprowadzać badanie satysfakcji pracowników?

Ocena satysfakcji pracownika powinna być przeprowadzana cyklicznie – przynajmniej jeden lub dwa razy w roku. Warto zadbać, aby stała się ona standardem pozwalającym na szybką identyfikację problemów w takim momencie, w którym jeszcze nie wpływają one negatywnie na działanie firmy.

Badanie poziomu zadowolenia z pracy można zrealizować na wiele sposobów – wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Sprawdza się między innymi: ankieta online, kwestionariusz papierowy, wywiad grupowy lub indywidualny. Jednak wyraźnie widać, że pierwsza ze wskazanych metod cieszy się współcześnie największą popularnością. Przemawiają za tym jej atuty – prostota opracowania, łatwość dystrybucji, szybkie zbieranie danych i automatyczne generowanie raportów. Warto, aby ankieta satysfakcji pracownika z pracy była przeprowadzana anonimowo. W poufnym badaniu ludzie z reguły dużo chętniej dzielą się prawdziwymi odczuciami (w tym konstruktywną krytyką) i są bardziej otwarci do wyrażenia swojego zdania.

Jak poprawnie skonstruować kwestionariusz, który będą mieli uzupełnić pracownicy? Istnieje możliwość skorzystania z gotowych szablonów (o ile wpiszą się one w specyfikę organizacji), jak również samodzielnego opracowania poszczególnych pytań i dostosowania ich do konkretnych potrzeb oraz celu, jaki przyświeca badaniu. Przede wszystkim ankieta zadowolenia pracowników nie może być ani zbyt krótka, ani za długa. Z jednej strony ma dostarczyć wszelkich niezbędnych informacji (dać pełny obraz sytuacji), natomiast z drugiej jej wypełnienie nie może zajmować dużo czasu – optymalnie powinno to być około 5-10 minut, inaczej pracownik będzie zniechęcony i zmniejszy się poziom jego skupienia podczas udzielania odpowiedzi. Zawarte w formularzu pytania (zamknięte i opisowe) muszą być krótkie, precyzyjne i napisane językiem zrozumiałym dla odbiorcy. Należy zadbać, aby każde z nich dotyczyło tylko jednej kwestii i nie budziło żadnych wątpliwości.

Analiza wyników badania – podsumowanie

Jednocześnie należy mieć świadomość, że samo badanie nie jest najważniejsze. To dopiero punkt wyjścia dla dalszych działań, jakie podejmie się na jego podstawie. Wiedząc, jakie są czynniki satysfakcji i zadowolenia z pracy, trzeba je wszechstronnie przeanalizować i zinterpretować, wyciągnąć wnioski, opracować rekomendacje, a potem wdrożyć poparte argumentami zmiany. Aby tak było, warto rozpocząć dialog z pracownikami – podzielić się z nimi wynikami badań i wspólnie poszukiwać kompromisu. Najgorsze, na co może zdecydować się pracodawca po przeprowadzeniu ankiety, to milczenie. Zespół odbierze taką postawę jako wyraz lekceważenia. Pracownicy będą sfrustrowani, że podjęta przez nich aktywność nie została wykorzystana, a podczas kolejnych badań na pewno wyrażą swój sprzeciw co do ich zasadności.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.