W dzisiejszych czasach większość firm szuka sprawdzonych sposobów, którymi mogłaby wyróżnić się pośród konkurencji. Często dotyczy to benefitów, którymi obdarowuje pracowników, tak by docenić ich lojalność i wpłynąć na przyjazną atmosferę w firmie. Nie sposób nie zgodzić się z faktem, iż zdecydowaną większość sukcesów zawdzięczamy skrupulatnej pracy zespołu i profesjonalnie realizowanym przez pracowników zadaniom. By podziękować za włożony trud, podtrzymać zapał, a nawet wpłynąć na większą motywację i zaangażowanie, wielu przedsiębiorców decyduje się na wręczenie pracownikom podarunku.

Wręczenie spersonalizowanego upominku, który zapadnie w pamięć naszego zespołu  i spełni oczekiwania wszystkich pracowników, staje się dość problematyczne. Jednak istniejące, nowoczesne rozwiązanie w postaci Kart Podarunkowych są coraz popularniejszym benefitem w nowoczesnych firmach. Pracodawcy wyrażają szacunek względem swojego zespołu, wręczając im Karty Podarunkowe, które wykorzystać można w tysiącach znanych punktów. Dostęp do licznych zniżek, możliwość bezdotykowych płatności czy wiele innych korzyści zapada w pamięć pracownikom, którzy czują się docenieni i wdzięczni. Jeśli interesuje Cię zakup trafionego i niezawodnego benefitu dla swojego zespołu, sprawdź, na czym polega kupno i czy możesz liczyć na płynące z tego korzyści.

Karty podarunkowe ze środków obrotowych firmy

Pierwszym źródłem finansowania Kart Podarunkowych są obrotowe środki firmy, czyli aktywa finansowe przedsiębiorstwa. Benefity finansowane z wymienionego, tradycyjnego źródła zgodnie z prawem ulegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, niezależnie od wartości wręczanego podarunku. Jednak Karty Podarunkowe ulegają pełnemu oskładkowaniu, a ich wartość zwiększa podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Przy finansowaniu Kart Podarunkowych ze środków obrotowych przedsiębiorstwa należy pamiętać, aby prawidłowo wykazać koszty w dokumencie PIT-11. W tej sytuacji Karty dla Pracowników traktuje się jako koszty uznania przychodu, a więc dodatkowe świadczenia pozapłacowe.

Karty Podarunkowe finansowane ze środków ZFŚS

Aby dowiedzieć się więcej na temat finansowania benefitów dla pracowników z różnego rodzaju źródeł, warto przyjrzeć się bliżej dofinansowywaniu przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. ZFŚS to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę. Wymogiem do założenia ZFŚS jest zatrudnianie minimum 50 pracowników pracujących na pełen etat, a Karty Podarunkowe, które zakupimy jako pracodawca, uznawane są zaświadczenia socjalne, dlatego też zwolnione są z płacenia podatku. Z tych środków można finansować świadczenia socjalne, pomoc materialno-rzeczową czy finansową dla pracowników firmy.

Przy finansowaniu świadczeń z ZFŚS należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które wymienione są w wewnętrznym regulaminie przyznawania środków z tego funduszu. Jest to między innymi sytuacja materialna oraz życiowa danego pracownika, która powinna różnicować wartość przekazanego wsparcia. Jeśli dany pracownik nie spełnia określonych wymogów do przyznawania pomocy lub świadczeń socjalnych, podstawa składek będzie większa.

Jedną z zalet zakupu Kart Podarunkowych z ZFŚS jest całkowite zwolnienie ze składek ZUS niezależnie od wartości kart. Aby uzyskać pełne zwolnienie z podatku dochodowego aż do 2000 zł, należy prawidłowo przeprowadzić proces pozyskiwania funduszy z ZFŚS, który będzie zgodny z wewnętrznym regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Karty Podarunkowe dla pracowników a koszty uzyskania przychodu, VAT i ZUS

Przedpłacone Karty Podarunkowe są popularnym benefitem dla pracowników, który zazwyczaj jest wręczany jako świąteczny prezent czy upominek jubileuszowy i mile zaskakuje cały zespół. Uznawane są również za świadczenie pieniężne, które do kwoty 2000 zł rocznie jest zwolnione z podatku PIT przy finansowaniu z ZFŚS. Powodem jest forma podarunku, która jako karta płatnicza traktowana jest jako świadczenie pieniężne pozwalające na wydanie dostępnych środków na koncie przez pracownika. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wysokość świadczeń nie powinna przekraczać 2000 zł w ciągu całego roku podatkowego. Co więcej, zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy wyłącznie Kart Podarunkowych lub Wirtualnych. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Warto wiedzieć, że Karty Podarunkowe finansowane z ZFŚS nie podlegają oskładkowaniu ZUS. Ponadto w  przypadku zasilenia Kart Podarunkowych Sodexo finansowanych z ZFŚŚ – kosztem jest wartość odpisu dokonanego zgodnie z przepisami o ZFŚS, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Karty podarunkowe Sodexo  – podsumowanie w kilku punktach

  • Karty Podarunkowe finansowane z ZFŚS są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 2000 zł rocznie.
  • Wartość zasilenia Kart Podarunkowych finansowana z ZFŚS nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu, jeśli finansowane są ze środków obrotowych pracodawcy i nie stanowią działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Jeśli dofinansowanie Kart Podarunkowych pochodzi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kosztem jest wartość odpisu dokonanego zgodnie z przepisami o ZFŚS, a także, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów zostały wpłacone na rachunek Funduszu.
  • Charakter usług Sodexo sprawia, że podatkiem VAT w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obciążona jest jedynie wysokość prowizji, gdyż wartość nominalna kart nie jest towarem ani usługą w myśl przepisów tej Ustawy.

Wszelkie opłaty związanie z zamówieniem Kart Podarunkowych Sodexo nie mogą być finansowane z ZFŚS, a jedynie ze środków obrotowych.

Koszt uzyskania przychodu a podstawa prawna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2017.2343 t. j.): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt 9) odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak: lit. b) odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu[1].

Środki obrotowe

Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2017.2343 t. j.): Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (…). Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2017.2343 t. j.): Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych[2].

ZUS – Podstawa prawna

2. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. 1998, nr 161, poz. 1106, z późniejszymi zmianami): Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody: pkt 19) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych[3].

PIT – Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1 i Art. 52l Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018.200 t. j.): Wolne od podatku są: pkt 67). Wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (Art. 52l); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi[4].

VAT – Podstawa prawna

Przekazanie środków na karcie pracownikom nie rodzi obowiązku podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2017.1221 t. j.)[5].

Więcej o regulacjach prawnych znajdziesz w przygotowanej infografice stanowiącej krótki przewodnik prawny – Regulacje prawne Karty Podarunkowe Sodexo

Karty Podarunkowe dla pracowników – podsumowanie

Karty Podarunkowe są idealnym benefitem dla pracowników, który pozwala w długim okresie wykorzystać środki na karcie na najbardziej pożądany produkt czy usługę. Szeroka sieć akceptacji umożliwia dokonywanie płatności w tysiącach najpopularniejszych sklepów stacjonarnych i internetowych, a także w Polsce i za granicą. Liczne korzyści dla pracownika oraz pracodawcy zachęcają przedsiębiorców do zakupu benefitów w postaci Kart Podarunkowych. Forma karty płatniczej uznawana jest za rzeczowe świadczenie, które zwalniane jest z podatku dochodowego przy finansowaniu jej z ZFŚS. Natomiast, gdy decydujemy się na opłacenie Kart ze środków obrotowych firmy pracodawcę obowiązuje opodatkowanie w wysokości 17% lub 32%.  To nowoczesne rozwiązanie jest coraz popularniejsze, nie tylko z uwagi na finansowe korzyści dla firmy, lecz również z uwagi na motywacyjną moc kart!

Wręczenie pracownikom benefitu w postaci Karty Podarunkowej jest świetnym sposobem na podziękowanie za lojalność i ciężką pracę zespołu! Niezależnie od okazji szerokie zastosowanie i możliwość wykorzystania środków na zasilonej karcie na dowolny produkt czy usługę wpasuje się w preferencje każdego pracownika i zapewni swobodę wyboru. Jeśli chcesz zmotywować swój zespół do dalszej pracy i wspólnie dążyć do osiągnięcia sukcesu, dowiedz się więcej na temat różnorodnej oferty benefitów pracowniczych.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920210086

[3] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981611106

[4] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910800350

[5] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001221

 
 

Tagi: bon dla pracownika karty podarunkowe dla pracowników karty przedpłacone dla pracowników kupony podarunkowe dla pracowników zfśs księgowanie
Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.