Jak przyciągnąć i zatrzymać w firmie utalentowanych pracowników?

Świadczenia pozapłacowe robią dziś karierę jak nigdy. A zawdzięczają to zmianom na rynku pracy. Trudności w znalezieniu odpowiednich fachowców i zatrzymaniu tych zatrudnionych oraz brak możliwości podnoszenia płac spowodowały, że zainteresowanie benefitami rośnie w tempie dotychczas niespotykanym. Karnet na siłownię, czy komórka służbowa również do użytku prywatnego to zdecydowanie za mało. 

Jak stworzyć atrakcyjny pakiet benefitów nie będący jednocześnie dużym wydatkiem dla firmy? Przeczytaj najnowszy artykuł przygotowany przez Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.