W przypadku kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na danym stanowisku pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, czy doświadczenie zawodowe. Istotne są dla nich również określone cechy, wśród których na pierwszy plan wysuwa się lojalność. Nie powinno to dziwić, w końcu pracownik oddany, uczciwy, zaangażowany i rzetelnie wykonujący swoje obowiązki stanowi wartość dodaną każdej firmy oraz bezpośrednio przyczynia się do odniesienia przez nią sukcesu biznesowego. W związku z tym poszczególni członkowie organizacji, bez względu na zajmowaną w hierarchii pozycję, powinni dążyć do kreowania przyjaznej atmosfery opartej na zaufaniu i wzajemnej życzliwości.

Pracownik lojalny, czyli jaki?

Co wyróżnia lojalnych pracowników? To grupa osób emocjonalnie przywiązanych do swojego miejsca pracy oraz silnie się z nim identyfikujących. Dla takich członków zespołu priorytetem jest wierność organizacji, jak również dbanie o jej reputację i pozytywny wizerunek. Jeśli dostrzegają oni pewne mankamenty w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, od razu o tym informują. Lojalny pracownik za cel stawia sobie dobro firmy. W zamiarze jego osiągnięcia współpracuje z innymi, pomaga im, niekiedy jest nawet skory do poświęceń oraz wyrzeczeń. Lojalni reprezentanci kadry pracowniczej to osoby szczere, odpowiedzialne, godne zaufania, działające zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami, których zachowania, słowa i myśli są ze sobą spójne. Tacy pracownicy są zadowoleni z pracy, co sprawia, że sumiennie realizują powierzone im obowiązki zawodowe. W idealnych warunkach lojalność pracownicza wynika zarówno z motywacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Z lojalnością w pracy (postawą proorganizacyjną) bezpośrednio wiąże się problematyka wymienionych w Kodeksie pracy obowiązków pracownika. W zawartym tam wyliczeniu znajduje się zapis dotyczący dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz zachowywania w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Lojalność w pracy – jakie jest jej znaczenie?

Lojalność na płaszczyźnie zawodowej odgrywa istotną rolę, ponieważ sprzyja kształtowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz prowadzi do osiągnięcia obopólnych korzyści – zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Jednak trzeba pamiętać, że jest to postawa pożądana nie tylko w przypadku kadry pracowniczej, ale też u przełożonych. Dzięki istnieniu takiej mocnej więzi możliwe staje się zbudowanie silnego, zgranego oraz wydajnego zespołu, w którym każdy jest równy, a wszystkim zależy na tym, żeby nie utracić wzajemnego zaufania.

Lojalność pracowników – podsumowanie

Jak zwiększać lojalność pracownika? Traktuj go dobrze, motywuj, wspieraj oraz doceniaj na wiele sposobów. I to nie tylko w początkowej fazie jego kariery w Twojej firmie, ale również na późniejszych etapach zatrudnienia! Działania ukierunkowane na osiągnięcie takiego celu mogą przyjmować różną postać. Najczęściej jest to: oferowanie konkurencyjnego i sprawiedliwego wynagrodzenia, systematyczne udzielanie informacji zwrotnej, wprowadzanie programów work-life balance, wręczanie okazjonalnych prezentów (np. kart i kuponów podarunkowych), przyznawanie nagród, zapewnianie możliwości rozwoju zawodowego (np. poprzez dofinansowanie szkoleń i kursów) oraz integrowanie zespołu. Inwestycja w lojalność kadry pracowniczej naprawdę się opłaca – warto o tym pamiętać!

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.