Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie (czy właściwie w każdej organizacji) do większego zaangażowania w wykonywaną pracę to wyzwanie, przed którym wcześniej czy później staje każdy pracodawca. Nie każdy jednak potrafi mu sprostać. Wielu przedsiębiorców wybiera mało skuteczne metody motywowania pracowników do pracy lub zupełnie z ich rezygnuje, zwalniając tych mało wydajnych i poszukując na ich miejsce nowych. Warto pamiętać, że ostatnie rozwiązanie powinno być ostatecznością. 

Zatrudnianie i wdrażanie w obowiązki nowego pracownika, którego kompetencji i posiadanych umiejętności nie można być pewnym, wiąże się z dużo większymi stratami (także finansowymi) niż zmotywowanie do osiągania lepszych wyników zatrudnionych dotychczas osób. Aby jednak motywacja miała sens i przynosiła pozytywne rezultaty, musi być systematyczna i przeprowadzona w sposób kompetentny, z użyciem odpowiednich metod i technik. Zapoznaj się z naszymi poradami, i dowiedz się, jak uniknąć błędów w motywowaniu pracowników. 

Jakie sposoby na motywowanie pracowników są najskuteczniejsze? 

1. ZAUWAŻAJ SUKCESY

Pokazywanie przez pracodawcę, że zauważa sukcesy osiągane przez pracowników, jest bardzo ważnym elementem motywacji. Jest to dla wszystkich zatrudnionych jasny komunikat, że warto się starać, bo ich trud rzeczywiście zostaje dostrzeżony. Jeżeli osiągane przez pracowników sukcesy zawodowe nie są zauważane przez przełożonych, po pewnym czasie motywacja do ich osiągania systematycznie zaczyna spadać. W rezultacie pracownik wykonuje swoje obowiązki wyłącznie z konieczności i nie podejmuje żadnych działań nadprogramowych, co wiąże się z dużo niższą efektywnością pracy i tym samym – mniejszymi zyskami dla firmy. 

2. WYRAŻAJ SWOJE UZNANIE

Poza tym, że należy zauważyć sukcesy pracownika, trzeba też umieć go za nie pochwalić. Wyrażenie swojego uznania dla jego zasług na forum, w czasie spotkania z pozostałymi zatrudnionymi, powoduje wzrost jego poczucia wartości, a tym samym większej wiary we własne możliwości. To najlepsza zachęta dla pracownika do podejmowania nowych wyzwań, szukania nowych rozwiązań i rozwijania własnej kreatywności. To także dowód na to, że głębokie zaangażowanie w pracę rzeczywiście ma sens, przynosi realne korzyści i pomaga budować dobrą pozycję w firmie. 

3. NAGRADZAJ

Nagradzanie pracowników osiągających sukcesy powinno stać się dla każdego przedsiębiorcy podstawową metodą na poprawę efektywności ich pracy. Nagradzanie stanowi dopełnienie wcześniej wymienionych metod motywacji. Aby jednak wybrana nagroda należycie spełniła swoje motywacyjne zadanie, musi być dla pracownika atrakcyjna. W tym celu warto wybierać wyłącznie te rozwiązania, które rzeczywiście pomagają spełnić ten warunek. Ponieważ wybór nagrody odpowiedniej dla każdego pracownika jest trudnym zadaniem, najlepiej korzystać z uniwersalnych narzędzi, takich jak na przykład Karta Podarunkowa. Pozostawia ona osobie nagrodzonej pełną swobodę czasu i miejsca realizacji, a szeroka sieć punktów akceptacji pozwala na wybór nagrody najbardziej adekwatnej do indywidualnych potrzeb. 

4. ROZMAWIAJ

Każdy pracodawca, któremu zależy na wysokiej efektywności pracy zatrudnianych przez niego osób, powinien znaleźć choć krótką chwilę na codzienną rozmowę z nimi. To bardzo ważne, aby dawać pracownikom poczucie indywidualnego traktowania. Bez tego żadne pozostałe sposoby na motywowanie pracowników i zespołu nie będą skuteczne. Taka krótka wymiana zdań dotyczących ogólnego samopoczucia, zadowolenia z pracy czy ewentualnych problemów związanych z wykonywaniem obowiązków przez pracownika, pozwala mu poczuć się ważnym dla swojego przełożonego. Dzięki temu nie tylko wzrasta jego motywacja do pracy, ale niezwykle cenna lojalność. Rozmowa pozwala poznać potrzeby i dostosować do nich metody i techniki motywacji w pracy. 

5. WYJDŹ NAPRZECIW POTRZEBOM 

Dzięki dobremu poznaniu pracownika pracodawca ma szansę wyjść naprzeciw jego potrzebom i to nie tylko tym związanym z miejscem pracy, ale także dotyczącym życia prywatnego. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy pracownik jest inny i inne są jego oczekiwania, do realizacji jego potrzeb warto wybierać metody elastyczne, pozostawiające dużą swobodę indywidualnego dopasowania świadczeń w ramach przyznanych środków. W ofercie Sodexo znajdują się narzędzia umożliwiające dofinansowanie posiłków oraz uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się w sposób zależny wyłącznie od pracownika, a obszerna sieć punktów realizacji dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność. 

Tagi: metody motywacji pracowników sposoby motywacji sposoby motywacji pracowników
Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.