Kim są użytkownicy kart i kuponów Pluxee oraz Sodexo?

  1. Mieszkańcy dużych, średnich i małych miast
  2. Posiadający stałe dochody
  3. Pracujący w dużych, średnich i małych firmach polskich (40%) i międzynarodowych (60%)
  4. Użytkownicy w wieku od 25 do 55 lat