Jak skorzystać ze zwolnienia z ZUS?

Wdrożenie w firmie karty Pluxee Lunch pozwala pracodawcy skorzystać ze zwolnienia z ZUS wynikającego z nowych przepisów o dofinansowaniu posiłków. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia MPiPS, wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oznacza także wyłączenie z podstawy pozostałych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Co to oznacza? Dzięki zwolnieniu z ZUS do 450 zł, pracodawca oszczędza rocznie aż 1106 zł na jednego pracownika. Pracodawca oszczędza o 23% więcej niż w przypadku zapewnienia pracownikowi innego benefitu nie korzystającego ze zwolnienia z ZUS o wysokości 450 zł brutto. Dodatkowo pracownik również nie płaci składki ZUS i oszczędza dzięki temu rocznie 1070 zł.