Jak karty i kupony Pluxee trafiają do użytkowników?

  1. Firma przyznaje pracownikowi lub kontrahentowi świadczenie lub nagrodę w postaci kart lub kuponów Pluxee.
  2. Pracownik lub kontrahent otrzymuje jednorazowo lub cyklicznie dofinansowanie o konkretnej wartości.
  3. W sklepach, restauracjach czy punktach usługowych, które zostaną akceptantami kart i kuponów Pluxee pracownik lub kontrahent zrealizuje swoje świadczenie lub nagrodę.