Czy można przedłużyć termin ważności karty Pluxee po jej upływie?

Karty Pluxee to karty przedpłacone (inaczej pre-paid). Umowa na obsługę karty wygasa wraz z upływem daty ważności podanej na karcie. Termin ważności karty nie może być przedłużony.


W razie konieczności, na zlecenie organizacji, od której otrzymałeś swoją kartę może być wydana nowa karta.