Czy możliwe jest rozliczanie faktur elektronicznych?

Tak. Wystarczy wysłać taką prośbę na adres [custom:email_akceptant]. W wiadomości należy oświadczyć, że upoważnia się Sodexo do wystawiania i przesyłania faktur VAT, duplikatów faktur VAT, faktur korygujących VAT i innych dokumentów księgowych w formie elektronicznej (bez podpisu) na wskazany przez akceptanta adres e-mail