Czy mogę przekazać wirtualną kartę Pluxee od DiPocket innej osobie (małżonkowi, dziecku itd.)?

Nie, zgodnie z Regulaminem wirtualnej karty Pluxee, do korzystania z karty upoważniona jest jedynie osoba, która otrzymała wirtualną kartę od pracodawcy/klienta biznesowego i która jest właścicielem adresu mailowego, na który został wysłany kod karty.