Co to jest well-being w pracy i co zrobić, by go osiągnąć?

Zen w biurze_ mężczyzna praktykuje jogę w biurze

Zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia, określane w biznesie jako well-being, to obecnie jedno z największych wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Od wyboru metod jego realizacji niejednokrotnie zależy powodzenie całej działalności oraz wysokość osiąganych przez firmę wyników. To odpowiedzialne zadanie spoczywa na barkach pracodawców, którzy zmuszeni są do ciągłych poszukiwań najlepszych metod budowania motywacji swoich pracowników. 

Aby odczuwana przez nich satysfakcja z pracy miała realny wpływ na poprawę jej wydajności, musi być ona naprawdę głęboka. Do jej zapewnienia nie wystarczy więc wyłącznie odpowiednie wynagrodzenie finansowe. Potrzebne jest również wdrożenie innych metod, które wzmocnią motywację pracowników i zagwarantują well-being, tak bardzo korzystny zarówno dla nich samych jak i pracodawców. 

WELL-BEING W PRACY – CO GO BUDUJE?

Motywacja do pracy, a dokładniej jej poziom, bardzo ściśle wiąże się z odczuwanym przez pracowników dobrym samopoczuciem, czyli wspomnianym już well-being. Dlatego najlepsze sposoby motywowania pracowników skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu im poczucia zadowolenia z wykonywanej pracy. Na owe zadowolenie wpływa wiele istotnych czynników. Należą do nich warunki pracy zapewnione przez pracodawcę, podział obowiązków, ogólna atmosfera panująca w firmie, indywidualny stosunek przełożonego do poszczególnych pracowników i jakość ich wzajemnych relacji. 

Szczególny wpływ na poczucie dobrostanu ma także wynagradzanie pracowników za ich sukcesy zawodowe, które nie dotyczy tylko i wyłącznie finansowej gratyfikacji, ale rozszerza się na zróżnicowane świadczenia pozapłacowe dotyczące życia prywatnego. Tego typu bonifikaty są dla pracownika potwierdzeniem jego wartości dla firmy i pozwalają mu zachować równowagę pomiędzy pracą, a życiem zawodowym. 

Zachowanie owej równowagi ma ogromny wpływ na ogólne samopoczucie każdego człowieka – im jest ona większa, tym większa efektywność pracy staje się jego udziałem. Dobre metody motywowania pracowników powinny wychodzić naprzeciw wszystkim ich potrzebom i być potwierdzeniem indywidualnego stosunku pracodawcy do nich. 

MOTYWACJA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Systemy motywacyjne w firmie mogą przybierać różne formy, jednak ze względu na dużą różnorodność zatrudnianych osób, największe efekty przynoszą metody uniwersalne, które dzięki swojej nowoczesnej formie są w równym stopniu atrakcyjne dla wszystkich. Świetnym przykładem takich rozwiązań są Kupony i Karty Podarunkowe. Umożliwiają one pozapłacowe wynagrodzenie pracowników za ich pracę i osiągane sukcesy w sposób wybrany przez nich samych. 

Ich forma zakłada wybór nagrody oraz czasu jej realizacji przez osobę obdarowaną, pozostawiając przy tym (za sprawą szerokiej sieci punktów realizacji) duże możliwości dopasowania rodzaju nagrody do własnych potrzeb. Nowoczesna forma tych narzędzi pozwala także na swobodną kontrolę posiadanych środków przy pomocy Internetu, dzięki czemu korzystanie z kuponów i kart jest niezwykle wygodne. Tak atrakcyjna forma nagradzania wpływa na poczucie zadowolenia pracowników i jest najlepszą metodą budowania well-being w pracy. 

Warto wspomnieć, że dostrzeżenie przez pracodawcę sukcesów pracownika nie tylko wpływa na wzmocnienie satysfakcji z wykonywanej pracy, ale zwiększa zaangażowanie w wykonywane obowiązki i zachęca do podejmowania nowych wyzwań. W tym zakresie nagradzanie odgrywa podwójną rolę motywującą – nie dość, że dzięki swojej formie zachęca do dalszej wzmożonej pracy, to dodatkowo wpływa na lepsze samopoczucie, które również pełni rolę motywującą. Warto więc skorzystać z dobrze opracowanych metod nagradzania, bowiem korzyści z niego płynące okazują się być dla przedsiębiorców wprost nieocenione. 


Udostępnij artykuł:


sodexo_wp_admin
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×