Bony jednego i różnego przeznaczenia – uregulowanie zasad opodatkowania wprost w ustawie o VAT

Pracownicy podczas spotkania

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustaw o VAT, które wprost określa zasady opodatkowania bonów jednego i różnego przeznaczenia. 

Przepisy  wprowadzone do ustawy o VAT w związku z obowiązkiem implementacji przez polskiego ustawodawcę przepisów dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r., której celem jest ujednolicenie zasad opodatkowania bonów jednego i różnego przeznaczenia na poziomie całej UE. 

Zgodnie z tymi przepisami zasady opodatkowania zależą od rodzaju bonu. Bony jednego przeznaczenia podlegają opodatkowaniu w momencie emisji, a bony różnego przeznaczenia w momencie realizacji. Takie zasady opodatkowania były prezentowane przez polskie organy podatkowe, które opierały się na wcześniejszych regulacjach UE w tym zakresie oraz stosowane w odniesieniu do wszystkich bonów znajdujących się w ofercie Sodexo. Projektowane przepisy nie zmieniają, więc dotychczasowych zasad rozliczenia bonów pomiędzy Sodexo i naszymi Klientami, a tym samym nie mają one żadnego wpływu na sytuacje naszych Klientów, ich Pracowników i Współpracowników. 

Youtube embedded: https://www.youtube.com/watch?v=BKg_UYd2f6g 

Projekt ustawy jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310956 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×